Yulius

leidt op

V-opleiding

In samenwerking met de landelijke opleiding Geestelijk Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist (GGZ-VS, 3 jaar
en 180 EC inclusief MANP)

Werkt u al geruime tijd als verpleegkundige binnen de geestelijke gezondheidszorg en wilt u uw professionele horizon verbreden en verdiepen? Dan is de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz (vs) misschien iets voor u.

Wat leert u?

Het curriculum is gebaseerd op vier pijlers die u opleiden tot een gespecialiseerde regiebehandelaar conform artikel 14 in de wet BIG. Deze vier pijlers omvatten de volgende beroepscompetenties: Klinisch handelen (inclusief farmacotherapie), Wetenschap & Onderzoek en Innovatie & Implementatie. Zelfreflectie en uw handelen daarop kunnen aanpassen is een essentieel onderdeel van de opleiding en beroepsontwikkeling binnen Yulius. U leert om regie te nemen over het behandelproces van cliënten in de ggz en verdieping aan te brengen in het zorgproces (klinisch handelen). Door middel van wetenschappelijke kennis en onderzoek leert u hoe die kan verbeteren en leert u nadenken over en uitvoeren van nieuwe zorg- en hulpverleningsconcepten (innovator).

Opleiden in de praktijk

De opleiding is voltijds (36 uur per week) en duurt drie jaar. In die tijd bent u werkzaam op minimaal drie verschillende werkervaringsplaatsen en binnen minimaal twee verschillende zorgdomeinen. U beschrijft uw eigen opleidingsdoelen en de leerroute die daartussenin ligt wordt zo veel als mogelijk samen met u vormgegeven. De reeds verworven competenties van uzelf zijn hierbij maatgevend. Voor het theoretische deel van uw studie gaat u één dag in de week naar het opleidingscentrum van de ggz-VS in Utrecht.

Afstudeertitels

De opleiding geeft recht tot inschrijving in het Wet BIG-register verpleegkundig specialist ggz, artikel 14. Daarna bent u bevoegd tot het voeren van de wettelijk beschermde beroepstitel verpleegkundig specialist ggz. Met de opleiding verwerft u tevens de onderwijsgraad Master in Advanced Nursing Practice in de ggz (MANP) en de titel Master of Science (MSc). Als verpleegkundig
specialist ggz heeft u een beroepsbevoegdheid die hoort bij verpleegkundig specialisten conform artikel 14 Wet BIG.

Toelatingseisen (niet volledig omschreven)

  • U bent geregistreerd in het verpleegkundige beroepsregister, artikel 3 Wet BIG.
  • U bent in het bezit van een getuigschrift hbo-verpleegkundige (bachelor getuigschrift).
  • Minimaal twee jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in de ggz (bij kandidaten die reeds geregistreerd zijn als VS AGZ volstaat een jaar werkervaring in de ggz).
  • Aantoonbaar bovengemiddeld functioneren / CANMEDs, blijkend uit het door u samengesteld digitaal sollicitatiedossier (inclusief bewijsstukken) dat voldoet aan de door ggz-VS gestelde eisen.
  • (passieve) Beheersing van de Engelse taal.
  • Kandidaten die niet voldoen aan de toelatingseis van het hbo-V diploma en wel verpleegkundige zijn, kunnen eventueel alsnog tot de opleiding worden toegelaten.

Aanmelding

Bent u de verpleegkundige die zich herkent in deze beschrijving en heeft u een visie op en een “missiegevoel” bij de termen klinisch handelen, wetenschap & onderzoek en innovator? Informeer dan naar uw mogelijkheden bij de heer A. Krol, praktijkopleider-vs@yulius.nl en kijk alvast op de website van de opleidingsinstelling verpleegkundig specialist ggz, www.ggzvs.nl.