Yulius

leidt op

V opleiding

Werkt u al geruime tijd als verpleegkundige binnen de geestelijke gezondheidszorg en wilt u uw professionele horizon verbreden? Dan is de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz (vs) misschien iets voor u.

Wat leert u?

Op de eerste plaats leert u functioneren als behandelverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat u zich goed verdiept in doelgroepen, kunt diagnosticeren en zelfstandig interveniëren. U leert hieraan de rol van innovator/onderzoeker te koppelen. Aan het einde van uw studie bent u als inhoudelijk expert zo thuis in alle aspecten van de ggz-hulpverlening, dat u andere professionals kunt coachen.

Opleidingsprogramma

De opleiding verpleegkundig specialist ggz is wat betreft structuur en duur gelijkwaardig aan de opleidingen van andere specialistische beroepen in de ggz, zoals psychiater en klinisch psycholoog. De opleiding is voltijds (36 uur per week) en duurt drie jaar. In die tijd bent u werkzaam op minimaal drie verschillende werkervaringsplaatsen. Het praktijkdeel bestaat uit praktijkopdrachten en beoordelingsmomenten. U ontwerpt zelf een praktijkleerplan. Hierin geeft u aan wat uw persoonlijke uitgangspositie is en hoe u zichzelf wilt ontwikkelen. U beschrijft uw eigen opleidingsdoelen en de leerroute die daartussenin ligt. De competenties van de verpleegkundig specialist ggz zijn hierbij maatgevend. Voor het theoretische deel van uw studie komt u één dag in de week naar het opleidingscentrum van de verpleegkundig specialist ggz in Utrecht.

Afstudeertitels

De opleiding geeft recht tot inschrijving in het Wet BIG register verpleegkundig specialist ggz. Daarna ben je bevoegd tot het voeren van de wettelijk beschermde beroepstitel verpleegkundig specialist ggz. Met de opleiding verwerf je tevens de onderwijsgraad master in advanced nursing practice in de ggz (manp). Als verpleegkundig specialist ggz heb je een beroepsbevoegdheid die hoort bij verpleegkundig specialisten conform artikel 14 Wet BIG.

Toelatingseisen

  • U bent geregistreerd in het verpleegkundige beroepsregister, artikel 3 Wet BIG.
  • U bent in het bezit van een getuigschrift hbo-verpleegkundige (bachelor degree).
  • U hebt vier jaar werkervaring als verpleegkundige (minimaal 32 uur p/w), waarvan drie jaar in de ggz.
  • U functioneert (aantoonbaar) bovengemiddeld.

Aanmelding

Bent u geïnteresseerd in de opleiding? Informeer dan naar uw mogelijkheden bij mevr. I. de Hoop i.dehoop@yulius.nl of kijk op de website van de verpleegkundig specialist ggz www.ggzvs.nl.