Het verhaal van Lisa - poli Zorg en Onderwijs

Poli

Zorg en Onderwijs

Lisa zit in groep 7 van de basisschool. Ze is een enthousiaste leerling maar ze presteert op alle vlakken lager dan haar leeftijdsgenoten. Haar moeder maakt zich zorgen en denkt dat er meer in zit. Ze vindt dat de school te weinig doet en ze ziet dat het zelfvertrouwen van haar dochter steeds minder wordt.

De school schakelt in overleg met Lisa’s moeder de poli Zorg en Onderwijs in. Waarom neemt het zelfvertrouwen bij Lisa steeds meer af? En heeft Lisa meer in zich dan ze kan laten zien op school? Het blijkt ook dat zij moeite heeft met concentreren en dat er bij moeder een vermoeden is van dyslexie.

Afspraken tijdens het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek met school, Lisa en haar moeder, spreken we af om een breed onderzoek te doen, waarin er naar onderliggende factoren wordt gekeken die haar gedrag en prestaties kunnen verklaren.

 

Uitkomst onderzoeken

Het blijkt dat Lisa een disharmonische gemiddelde intelligentie heeft, waarin haar sterke punten zijn dat zij een snelle verwerkingssnelheid heeft en een goed auditief werkgeheugen. Zij is echter visueel ruimtelijk minder sterk en heeft moeite heeft zelf om oplossingsstrategieën te bedenken. Ze valt uit op opdrachten die met lezen te maken hebben en ze heeft een zwakke volgehouden aandacht en impulscontrole.  Omdat zij over de gehele linie zwak presteerde en er geen remedial teaching had plaatsgevonden, kon ze niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg.

 

Hoe gaat het nu?

Lisa krijgt nu medicijnen voor haar aandacht- en concentratie- problemen en impulscontrole. Ze kan zich daardoor veel beter focussen. Ze krijgt Remedial Teaching, waarmee de hiaten worden bijgewerkt. Ze maakt enorme sprongen en haar uitstroomprofiel wordt bijgesteld van praktijkonderwijs naar VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg. Toetsen worden haar nu auditief in plaats van schriftelijk aangeboden. Door de aangeboden remedial teaching komt ze toch in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg, waardoor haar ontwikkeling nog beter vooruit gaat. Zowel school als haar moeder zien haar groeien: Lisa krijgt veel meer zelfvertrouwen en doet het nu veel beter op school.