GGZ Zorgaanbod

Yulius biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van psychische klachten met een vermoeden van een DSM-5-stoornis binnen zowel de Basis-ggz (B-ggz) als binnen de Specialistische ggz (Sggz).  Bij de B-ggz zijn de klachten licht, matig of ernstig; nieuw, terugkerend of chronisch. Er is geen sprake van hoog risico en/of hoge complexiteit.  De Sggz kent problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico. Met hoge complexiteit wordt bedoeld dat de cliënt problemen ervaart op meer dan één levensgebied (binnen het gezin, op school/werk en op sociaal gebied). Er kan sprake zijn van comorbiditeit. Met hoog risico wordt bedoeld dat de veiligheid van de cliënt of zijn of haar omgeving in het geding is, zoals bij suïcidaliteit, psychose, verwaarlozing, decompensatie, geweld, mishandeling of automutilatie. Meer informatie over de route van aanmelding vindt u terug op onze verwijskaart

[white] Contact, ook in crisis

Acute psychiatrie

Regio Dordrecht en Gorinchem
Wanneer u als verwijzer in de regio Dordrecht en Gorinchem de Crisisdienst van Yulius wilt inschakelen, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, het bij u bekende nummer bellen. In geval van crisis wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen of buiten kantooruren. U krijgt dan direct een professional van Yulius aan de lijn.

 

Regio Barendrecht
Cliënt bij Yulius:
Voor acute aanmeldingen van reeds bestaande cliënten van Yulius, kunt u de Crisisdienst van Yulius inschakelen. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, op het bij u bekende nummer. In geval van crisis wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen of buiten kantooruren. U krijgt dan direct een professional van Yulius aan de lijn.

 

Geen cliënt bij Yulius:
Voor acute aanmeldingen van personen in de regio Barendrecht die niet bij Yulius bekend zijn, dient u allereerst een psychiatrische beoordeling bij de Acute dienst regio Zuid aan te vragen, deze is bereikbaar op T 088 358 15 00.

[white]Aanmelden[/white]

Wanneer u als verwijzer psychiatrische problematiek vermoedt, kunt u uw cliënt bij ons aanmelden.

 

Aanmelden Specialistische ggz kinderen en jeugd

 

Aanmelden Specialistische ggz volwassenen

 

Aanmelden Basis-ggz (alle leeftijden)

 

Aanmelden Wmo-bemiddeling

 

Aanmelden via Zorgdomein (voor huisartsen)

[white]Actuele wachttijden[/white]

De actuele wachttijden per leeftijdsdoelgroep:

Aanbod

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht, Dordrecht, Gorinchem

Yulius heeft een speciaal zorgprogramma voor kinderen en jeugdigen met AD(H)D. Soms zijn het kind of de jongere met AD(H)D en de ouders al geholpen met een paar gesprekken, soms is meer nodig om een kind of jongere weer op weg te helpen. De meest voorkomende modules zijn:

 • Diagnostiek
 • Psycho educatie
 • Individuele gesprekken
 • Gezinstherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Brusjesgroep
 • Schooladvies: contact met docenten
 • Medicijnen

Meer informatie voor de ouders vindt u op de site van Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Of download de leaflet.

 

 

 

Doelgroep: Volwassenen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem

Volwassenen met ADHD behandelen wij poliklinisch in Dordrecht en Gorinchem.

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Dordrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht, Dordrecht, Gorinchem

De meest voorkomende vormen van behandeling bij angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen en jeugdigen zijn:

 • Diagnostiek
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Medicijnen
 • Psycho educatie
 • E-health: Dappere Kat

Meer informatie voor de ouders vindt op de site van Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Of download de leaflet.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem, Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie. Voeg meer tekst toe. 

Doelgroep: Volwassenen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem, Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht, Dordrecht

Yulius Autisme heeft een zeer uitgebreid behandelaanbod voor kinderen en jongeren met autisme. Wij bieden gespecialiseerde hulp in de vorm van een poliklinische, deeltijd of klinische behandeling.

 

 

Doelgroep: Volwassenen
Behandelregio: Dordrecht

Volwassenen van 18 jaar en ouder, bij wie het vermoeden bestaat dat er sprake is van een autismespectrumstoornis kunnen terecht op de poli volwassenen voor een diagnose, een second opinion, psycho-educatie en een behandelingsadvies.

Ook biedt Yulius Autisme begeleiding op het gebied van wonen, al dan niet in een woonvoorziening.

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht

Kinderen met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling ondervinden problemen op het gebied van hun zelfbeeld, het uiten van eigen emoties, het grip houden op eigen emoties en gedachten en in het leggen of onderhouden van contacten. Dit komt tot uiting in ongewenst, niet handig of schadelijk gedrag en leidt tot problemen in relaties met familie, leeftijdsgenootjes, op school of op het werk.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Volwassenen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Volwassenen
Behandelregio: Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht

We spreken van een gedragsstoornis wanneer een patroon is ontstaan van agressief -, asociaal -, of oppositioneel opstandig gedrag. Dit kan zich uiten in vijandigheid, driftbuien, prikkelbaarheid, liegen, stiekem gedrag of openlijke ongehoorzaamheid. Door dit patroon komen kinderen en jongeren in de problemen op school, thuis of in het contact met leeftijdgenoten. Kinderen die een gedragsstoornis hebben in combinatie met een ander psychiatrisch probleem (bijvoorbeeld ADHD, bedreigde persoonlijkheidsproblematiek, een angst- of stemmingsstoornis) kunnen bij Yulius terecht voor diagnostiek en behandeling.

 

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht

Gezinspsychiatrie is een manier van werken met gezinnen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Gezinnen die bij ons komen hebben vaak al veel geprobeerd, maar eerdere hulpverleningssituaties hebben onvoldoende opgelost. Dit zorgt bij het gezin vaak voor gevoelens van machteloosheid. Op de afdeling gezinspsychiatrie zoeken wij samen met de gezinnen naar manieren die een nieuw evenwicht in het gezin kunnen geven, waardoor alle gezinsleden weer verder kunnen groeien. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de krachten en mogelijkheden van uw gezin.

 

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht

Hechting is een wederkerige en diepgaande emotionele en fysieke relatie tussen een kind en zijn ouder. Hechting is de basis voor alle latere relaties. Een kind kan door bepaalde omstandigheden een trauma oplopen, waardoor een hechtingsbeschadiging ontstaat: een blijvend patroon van angstige of vervormde hechtingsgedragingen waardoor uw kind moeite heeft om relaties met anderen aan te gaan. In eerste instantie gaat dat om de relatie met de ouders of verzorgers. Later kan dit zich uitbreiden naar vriendschappelijke– en intieme relaties.

 

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht, Dordrecht, Gorinchem

Kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen op school hebben. Voorbeelden zijn concentratieproblemen, leerstoornissen of problemen met leeftijdsgenoten. Wanneer deze schoolproblemen voorkomen in combinatie met psychiatrische problemen, kan uw kind terecht bij Yulius. Ons doel is handvatten bieden om de ontwikkelings- en leerproblematische ontwikkeling weer vlot te trekken.

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht, Dordrecht, Gorinchem

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50/55 en 80 met daarbij een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Door hun verstandelijke beperking kunnen deze kinderen zich moeilijk aanpassen aan verschillende situaties en vinden ze het moeilijk om nieuwe dingen te leren. LVG-kinderen hebben een verhoogde kans op een psychiatrische stoornis. De combinatie van LVG met een psychiatrische aandoening maakt een juiste beoordeling noodzakelijk, omdat gekeken moet worden welke problemen bij LVG horen en welke problemen het gevolg zijn van de psychiatrische stoornis.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht, Dordrecht, Gorinchem

Een psychose is een psychische aandoening waarbij het kind het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is. Dit verlies van realiteit treedt eenmalig op of is onderdeel van een langer ziektebeeld. Als een kind of jongere voor het eerst een psychose krijgt, noemen we dat een vroege psychose. Dit gebeurt vaak in een periode van grote veranderingen. Het gebruik van drugs kan meespelen. Soms speelt erfelijke aanleg een rol; dan vertoont een familielid ook psychotische symptomen.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Volwassenen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem, Sliedrecht

Voor psychische problemen als gevolg van schokkende gebeurtenissen wordt de term posttraumatische stress-stoornis - meestal afgekort als PTSS - gebruikt. Er kan sprake zijn van een eenmalige traumatische gebeurtenis, maar mensen kunnen ook gedurende langere tijd zijn blootgesteld aan stressvolle situaties, zoals oorlog en misbruik.

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht, Dordrecht, Gorinchem

Een kind met een somatoforme stoornis heeft last van onbegrepen lichamelijke klachten. Sommige kinderen hebben buikpijn, anderen hoofdpijn of klagen over vermoeidheid. Ook kunnen kinderen last van verlammingsverschijnselen hebben en bijvoorbeeld een been of arm niet meer kunnen bewegen. De huisarts, een kinderarts of andere specialisten kunnen de klachten niet verklaren op basis van de onderzoeken. Deze klachten hebben soms een grote impact voor het kind en het gezin, omdat het kind veel van school moet verzuimen of omdat de sociale activiteiten van het kind belemmerd worden.

 

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Volwassenen
Behandelregio: Gorinchem

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem, Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Kinderen en jeugd
Behandelregio: Barendrecht, Dordrecht, Gorinchem

Een tic is een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische beweging of uiting van de stem. Voorbeelden zijn oogknipperen, steeds aanraken van voorwerpen, het maken van gebaren, steeds kuchen, roepen van woorden of hele zinnen. Tics komen vaak voor bij kinderen, maar gaan meestal vanzelf over. Als een kind al een jaar lang bijna iedere dag tics heeft, spreken we van een ticstoornis, met als bekendste voorbeeld Gilles de la Tourette (GTS). Vaak gaan tics samen met aandachtsproblemen, hyperactiviteit (ADHD), autisme of obsessies. Ook de combinatie met angst of depressie komt voor.

 

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Dordrecht, Gorinchem

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.

Doelgroep: Ouderen
Behandelregio: Sliedrecht

Scroll over de kaart voor aanmelding en informatie.