Familieraad

Familieraad

Wanneer iemand last heeft van psychische klachten of cognitieve problemen is dat niet alleen van grote invloed op diens eigen leven. Ook de gevolgen voor het leven van de partner, ouders, kinderen of anderen in de directe omgeving zijn vaak groot.

Familieraad

De familieraad is een afvaardiging van ouders, partners, kinderen en andere naastbetrokkenen van cliënten van Yulius. De familieraad behartigt de collectieve belangen van deze groep, dus ook die van u, van binnenuit. Zij doet dit door:

  • Het signaleren van wensen, zorgen en problemen van familie (en cliënten) en werken aan een structurele oplossing daarvan
  • Het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van de cliënt
  • Ook het feit dat familie soms zelf ondersteuning nodig heeft wordt daarbij onder de aandacht gebracht

Het uiteindelijke doel is altijd zo optimaal mogelijke zorg voor de cliënt en welbevinden van u als familie. Om de belangen van de familieraad goed te kunnen behartigen heeft de familieraad input nodig vanuit de achterban. Aarzel dan ook niet om met uw vraag of klacht contact op te nemen met de familieraad van Yulius.

U kunt de familieraad bereiken via e-mail: familieraad@yulius.nl. U krijgt gegarandeerd antwoord!

Familie

adviseur

Familieleden en naastbetrokkenen van volwassenen die bij Yulius in behandeling zijn kunnen ook een beroep doen op een gesprek met een familieadviseur van de behandellocatie. Tijdens deze gesprekken staat u centraal. Zo wordt er nagegaan wat uw situatie is, welke ervaringen u heeft en welke belasting u ervaart. Na afloop van de gesprekken krijgt u een persoonlijk advies en informatie over mogelijke vormen van ondersteuning.

Heeft u vragen? Neem contact op met:

Klik hier voor de Leaflet informatie en ondersteuning voor familie en naasten van clienten.

U hoeft niet te betalen voor de diensten van de familievertrouwenspersoon of de familieadviseur. Wat u vertelt, is en blijft vertrouwelijk. Hij/zij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan de cliënt of de hulpverlener.

Familie

Vertrouwens-persoon

De familievertrouwenspersoon biedt u niet alleen een luisterend oor, maar ook deskundige informatie en advies en heeft een onafhankelijke positie. Daarnaast geeft de familievertrouwenspersoon u advies als u het niet eens bent met de behandeling,  bemiddelt bij conflicten met de hulpverlener, behandelaar of instelling en ondersteunt u bij het indienen van een eventuele klacht. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vindt u op de website van de Landelijke Stichting familievertrouwenspersonen. De familievertrouwenspersoon van Yulius is Els Dietvorst: e-mailadres: e.dietvorst@lsfvp.nl, telefoonnummer: 06-15667690. Bekijk hier de folder van de familievertrouwenspersoon.

Voor familie en naasten

Cursussen