Van aanmelding tot nazorg
Volwassenen

Stap 1

Aanmelden

Wil u zich aanmelden voor een behandeling bij Yulius? Daarvoor heeft u een verwijsbrief nodig van een verwijzer. Dit is bijvoorbeeld de (huis)arts, de gemeente, het wijkteam of een andere bevoegde zorgprofessional/instelling. De verwijzer zal een verwijsbrief voor u maken en deze naar Yulius versturen. Heeft u voorkeur voor een volledige online behandeling? Vraag dan aan uw verwijzer of dat op de verwijsbrief vermeld kan worden. Houd er rekening mee dat er voor de meeste behandelingen wachttijden zijn. Nadat Yulius de verwijsbrief heeft ontvangen, ontvangt u een uitnodigingsbrief voor een intakegesprek. Het kan enkele weken duren voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Stap 2

Intake-
gesprek

Tijdens het intakegesprek bespreekt de behandelaar samen met u wat de klachten en problemen zijn. Ter voorbereiding op het intakegesprek is het goed om te bedenken wat u wil vragen en wat u van ons verwacht.

Wilt u het volgende meenemen als u naar het intakegesprek komt:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Gegevens over eerdere behandelingen die u tot uw beschikking heeft

Stap 3

Diagnostiek

Mocht de oorzaak van de problematiek na de intake nog onduidelijk zijn, dan kan de behandelaar een psychodiagnostisch onderzoek inzetten. Met een psychodiagnostisch onderzoek krijgen we inzicht in uw geestelijke functioneren op diverse gebieden. We analyseren bijvoorbeeld uw intelligentie, uw karakter, uw sterke en zwakke kanten, uw interesses en uw vaardigheden. Daarnaast kunnen we gericht nagaan of er sprake is van een psychiatrische aandoening en neuropsychologisch onderzoek uitvoeren. Dit laatste is onder andere gericht op uw concentratie en geheugen. Psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit één of meerdere gesprekken. Afhankelijk van het soort onderzoek wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten en/of opdrachten die uitgevoerd moeten worden. De diagnostiek kan ook ingezet worden wanneer de behandeling vastloopt of onvoldoende effect sorteert.

Stap 4

Behandeling

Als duidelijk is wat het probleem of de klacht is, en de eventuele onderzoeksresultaten bekend zijn geeft de behandelaar een advies over de behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Behandelplan

Samen met de behandelaar wordt er een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staan onder andere de doelen die u wilt bereiken, de behandelingen die daarvoor nodig zijn en de tijd die daarvoor nodig is. Bij de behandeling vinden we het belangrijk om leden van het systeem (partner, naasten, kinderen) te betrekken.

De aandoeningen die wij behandelen en de bijbehorende behandelvormen vindt u hier:

Stap 5

Evaluatie

Om goed bij te houden of we de juiste behandeling bieden, is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de behandeling verloopt. Daarom wordt er gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt op verschillende momenten tijdens de behandeling. De eerste keer wordt dit gedaan voorafgaand aan het eerste gesprek. Vervolgens wordt dit om de drie maanden herhaald. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de voortgang en het effect van de behandeling.

Stap 6

Nazorg

Na een klinische opname kan het nodig zijn om uw behandeling te vervolgen met gesprekken op de polikliniek. Een andere mogelijkheid is thuisbegeleiding. Binnen Yulius zijn er verschillende mogelijkheden om uw behandeling zo nodig intensiever of minder intensief te maken. Dit gebeurt altijd in afstemming met u en uw behandelaar.