Individuele
begeleiding thuis

Over

Begeleiding thuis

Begeleiding zo lang dit nodig is

Zelfstandig wonen kan voor sommige mensen met psychiatrische beperkingen moeilijk zijn. De dagelijkse bezigheden regelen zoals de organisatie van de huishouding, persoonlijke verzorging, het onderhouden van sociale contacten en het regelen van financiën zijn niet voor iedereen gemakkelijke taken. Soms lukt het ook niet om hiervoor hulp vanuit de eigen omgeving te organiseren.

Deskundig personeel

Yulius kan u deze ondersteuning bieden. Zo lang dit noodzakelijk is. Dit doen wij door het inzetten van deskundig personeel. Zij ondersteunen u op het gebied van wonen, leren, werken, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en hulp en bemiddeling bij de financiën. Dit heet begeleiding thuis en is bedoeld voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen die zelfstandig (gaan) wonen en daar ondersteuning en advies bij nodig hebben.

Sociaal netwerk

Wij willen dat cliënten naar tevredenheid wonen in hun eigen woonomgeving, dat zij psychisch stabiel blijven en zo veel als mogelijk zelfredzaam zijn waardoor de behoefte aan zorg en ondersteuning vermindert. Er wordt structureel toegewerkt naar het vergroten van het sociaal netwerk van de cliënt waardoor een deel van de zorg geboden kan worden vanuit dat netwerk.

Werkgebied

Op dit moment bieden wij individuele begeleiding thuis aan in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en de gemeente Molenlanden.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Zie onderaan de pagina de locatie-informatie.

Yulius

Ondersteunt

Ondersteuning en begeleiding

Begeleiding thuis helpt cliënten om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de ondersteuning op het gebied van psychiatrische en/of psychosociale problemen waarbij continuïteit, structuur en voorspelbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn. Samen met u maken zij een ondersteuningsplan waarin uw doelen worden beschreven. Uw hulpvraag staat hierbij uiteraard centraal. Indien u dat prettig vindt zullen wij uw naasten bij uw ondersteuning betrekken. De ondersteuningsuren zijn per cliënt verschillend en aangepast op de zorgvraag van de cliënt.

Onze

Teams

Ambulante teams

Yulius heeft drie teams die zorg aan huis bieden: Team Ambulant West, Team Ambulant Oost en Team Ambulant Autisme.

Soms heeft u naast uw ondersteuningsvraag ook behoefte aan behandeling voor uw psychiatrische klachten. In dat geval zal uw begeleider met uw toestemming samenwerken met uw behandelaar.

Contact &

Aanmelden

Beschikking

Voor begeleiding thuis is een beschikking (voorheen indicatie) nodig. Deze wordt afgegeven vanuit de gemeente. De duur van de beschikking kan variëren van maanden tot twee jaar. De gemeente verricht onderzoek naar de wensen en hulpvraag van de cliënt en bepaalt welke passende zorg noodzakelijk is. Meer informatie hierover vindt u bij het Wmo-loket in uw gemeente.

Aanmelden

Een aanvraag van een Wmo-beschikking loopt via de gemeente.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Via Volwassenen. Onze medewerkers helpen u graag met het in gang zetten van de best passende ondersteuning.

Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook uw begeleider of behandelaar vragen om hulp.

Eigen bijdrage

Voor het verkrijgen van zorg wordt een eigen bijdrage berekend. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) of via telefoonnummer 0800-0087.