Van aanmelding tot nazorg
Kind en Jeugd

Stap 1

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een behandeling bij Yulius? Daarvoor heb je een verwijsbrief nodig van een verwijzer. Dit is bijvoorbeeld je (huis)arts, de gemeente, het wijkteam of een hiertoe bevoegde instelling zoals Jeugdbescherming. De verwijzer zal een verwijsbrief voor je maken en deze naar Yulius versturen. Houd er rekening mee dat er voor de meeste behandelingen wachttijden zijn. Nadat Yulius de verwijsbrief heeft ontvangen, ontvang je een uitnodigingsbrief voor een intakegesprek. Het kan enkele weken duren voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Stap 2

Intake-
gesprek

Tijdens het intakegesprek bespreekt de behandelaar samen met jou wat de klachten en problemen zijn. Soms doet de behandelaar ook een test of onderzoek. Na het intakegesprek heeft de behandelaar als het goed is een beeld van de problematiek en kan hij op basis hiervan een advies geven. Ter voorbereiding op het intakegesprek is het goed om te bedenken wat je wilt vragen en wat je van ons verwacht.

Wil je het volgende meenemen als je naar het intakegesprek komt:

  • Geldig legitimatiebewijs (kom je voor je kind, dan ook graag uw eigen legitimatiebewijs)
  • Zorgverzekeringspas

Stap 3

Behandeling

Als duidelijk is wat het probleem of de klacht is, en de eventuele onderzoeksresultaten bekend zijn geeft de behandelaar een advies over de behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met jou.

Behandelplan

Samen met de behandelaar wordt er een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staan onder andere de doelen die je wilt bereiken, de behandelingen die daarvoor nodig zijn en de tijd die daarvoor nodig is.

Het gezin als uitgangspunt

Bij de behandeling van een kind of jongere vinden we het belangrijk om het gezin actief te betrekken. We bieden dan ook de mogelijkheid om met het hele gezin deel te nemen aan verschillende therapieën. We geven informatie en stemmen de pedagogische aanpak met u af. Ook beantwoorden we vragen over de begeleiding thuis of de opvoeding.

De aandoeningen die wij behandelen en de bijbehorende behandelvormen vindt u hier:

Stap 4

Evaluatie

Om goed bij te houden of we de juiste behandeling bieden, is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de behandeling verloopt. Daarom wordt er gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt op verschillende momenten tijdens de behandeling. De eerste keer wordt dit gedaan voorafgaand aan het eerste gesprek. Vervolgens wordt dit om de drie maanden herhaald. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de voortgang en het effect van de behandeling.

Stap 5

Nazorg

Na een klinische opname kan het zijn om nog een aantal keer langs te komen voor bijvoorbeeld afspraken op de polikliniek. Een andere mogelijkheid is thuisbegeleiding. Het kan ook zijn dat blijkt dat er na een thuisbehandeling of deeltijdbehandeling juist meer zorg of begeleiding nodig is. Uiteraard word je hierover geadviseerd door de behandelaar.