Psychiatrische
stoornis en
schoolproblemen

Vorige pagina

Wat is

het?

Psychiatrische stoornis en schoolproblemen

Kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen op school hebben. Wanneer deze schoolproblemen voorkomen in combinatie met psychiatrische problemen, kan uw kind terecht bij Yulius. We bieden handvatten om het leren en de ontwikkeling van uw kind weer in goede banen te leiden.

Voorbeelden van problemen die we behandelen zijn:

 • Faalangst, sociale angst
 • Concentratieproblemen
 • Leerstoornis
 • Problemen in het omgaan met emoties, zoals somberheid en agressie
 • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, onzeker
 • Moeite met het aangeven van grenzen
 • Piekeren
 • Problemen met het omgaan met stress en spanning
 • Problemen met leeftijdgenoten
 • Problemen thuis
 • Stemmingswisselingen

Gevolgen schoolproblemen en psychiatrische stoornis

Psychische problemen hangen vaak samen met verminderde schoolprestaties, spijbelen en voortijdig schoolverlaten. Dit kan leiden tot onaangepast en overlastgevend gedrag. Bij jongeren kan dat uiteindelijk een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld het halen van een schooldiploma.

Poli Zorg en Onderwijs

Bij de poli Zorg en onderwijs werken zorgverleners die veel kennis hebben op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij bieden zorg aan leerlingen die dreigen vast te lopen in het onderwijs en bij wie eerdere hulp die vanuit Yulius is geboden, onvoldoende effect had. Dit gebeurt gewoon op school, tijdens de lesuren. Dat is handig, omdat deze leerlingen zich vaak niet lang kunnen concentreren tijdens een behandeling. We kunnen dan een half uurtje tussen de lessen door plannen. Ook kan er gemakkelijk met de docent overlegd worden over het effect van de behandeling.

Uniek aan de poli is de nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorg. Eén van de speerpunten is het zeer snel in kunnen zetten van behandeling wanneer een leerling dreigt vast te lopen.

Wilt u meer weten over de poli Zorg en Onderwijs? Wij hebben een speciale pagina over deze poli>