VERS-training

Vorige pagina

Wat is

het?

VERS I training

Tijdens de VERS I training leert u verschillende manieren om uw emoties beter onder controle te krijgen. Daarnaast leert u meer evenwicht in uw leven te brengen.

De training bestaat uit 4 onderdelen:

  • Voorlichting over de problemen bij een emotie regulatie stoornis (ers).
  • Herkennen en beïnvloeden van het oplopen van emoties. Negatieve gedachtepatronen opsporen en veranderen. Ander gedrag vertonen, waardoor u meer grip op uw emoties krijgt.
  • Evenwicht leren aanbrengen in het dagelijks leven, door te letten op eten, slapen, sporten, ontspanning en gezondheid.
  • Het opstellen van uw eigen emotiehanteringsplan. Hierin staat hoe u op welk moment de geleerde vaardigheden gebruikt en wie u daarbij kan helpen. Dit plan blijft u ook na de training gebruiken.

Hoe gaat VERS I training?

De training heeft 19 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Er zijn twee trainers en maximaal tien deelnemers per groep. Tijdens de training is er één bijeenkomst voor de leden van de steungroepen en de cursisten samen. Naast de groepsbijeenkomsten heeft u ook individuele gesprekken met een behandelaar om de stof verder te verdiepen. Ongeveer drie maanden na afsluiting van de groep is er een terugkombijeenkomst voor de deelnemers.

Steungroep

Bij de training vraagt u mensen uit uw naaste omgeving voor in uw persoonlijke steungroep (minimaal één persoon). Met deze mensen bespreekt u wat u in de cursus hebt geleerd. Zo leren zij u beter begrijpen en over de problemen te praten.

Motivatie

Voor deze training is het belangrijk dat u gemotiveerd bent, een steungroep wilt samenstellen, huiswerk wilt maken en alle bijeenkomsten wilt volgen.

Voor wie is het?

De VERS I training is voor mensen die moeite hebben om hun emoties in goede banen te leiden. U bent zeer gevoelig voor emotionele prikkels en reageert hier sterk op. Het komt onder andere voor bij een borderline persoonlijkheidsstoornis (bps).

Yulius

zorgt

VERS I training is een mogelijke behandeling bij:

Yulius

locaties

VERS I training geven we op de volgende locaties: