Yulius

bemoeizorg

Als u zich zorgen maakt om iemand

Ziet u dat het niet goed gaat met een buurtgenoot of een familielid en dat hij of zij zelf geen hulp zoekt? Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving is het goed om hierover in gesprek te gaan. Kijk of u iemand kunt motiveren om met de problemen naar de huisarts te gaan. Lukt dit niet en houden uw zorgen aan? Denkt u dat hulpverlening nodig is, maar weet u niet hoe dit te organiseren? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast .

Meldpunt Zorg en Overlast

Het meldpunt houdt zich bezig met mensen waarvan u denkt dat zij zorg nodig hebben, maar die daar zelf niet om vragen. Als het nodig is, kunnen zij hulp inschakelen. Bijvoorbeeld door een bemoeizorg traject te starten of door te verwijzen naar het Team Toeleiding en Bemoeizorg (TT&B). Dit team is een samenwerking tussen Yulius, Bouman GGZ, De Hoop GGZ, Leger des Heils en DGJ.