Maatregelen zorg met betrekking tot coronavirus

Begeleiding

& behandeling

Gepubliceerd op 25 september 2021

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over uw eigen behandeling, de behandeling van uw kind of een naaste bij Yulius met betrekking tot het coronavirus. Daarover vertellen wij u hier meer. Onderstaande geldt, op basis van de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid, tot nader orde.

Face-to-face-contacten, groepsbehandelingen en dagbesteding zijn voor onze cliënten en bezoekers van groot belang. Daarom gaan deze activiteiten gewoon door. Dit is conform de richtlijnen. Mochten cliënten zelf angstig zijn om naar een locatie te komen, dan kan in overleg met de behandelaar/begeleider gekeken worden naar een andere oplossing. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende vormen van zorg/ondersteuning die wij bieden in coronatijd.

Behandeling en begeleiding

Ambulante behandeling en begeleiding (FACT, IHT, poli en individuele wmo-begeleiding)
Voor deze behandeling en begeleiding geldt dat deze behandelingen thuis of op locatie gewoon weer als vanouds plaats vinden. Beeldbellen of telefonische contacten zijn mogelijk als dat vanwege de coronamaatregelen nodig is, bijvoorbeeld in het geval dat behandelaar of cliënt wacht op de uitslag van een coronatest.

Deeltijdbehandeling
Deeltijd- en groepsbehandelingen en (wmo-)dagbesteding vinden normaal door, met inachtneming van de basismaatregelen.

Kliniek/woonvorm
De zorg op onze klinieken wordt vanzelfsprekend niet onderbroken of omgezet naar telefonisch contact.

Ook onze woonvormen draaien door.

Inloopvoorzieningen
Onze inlooplocaties zijn open, met inachtneming van de basismaatregelen.

Yulius

bezoeken

Bezoek

Op al onze locaties kunnen onze cliënten bezoek ontvangen. Hoeveel dat er zijn, of het vaste bezoekers moeten zijn en op welk moment het bezoek kan komen, verschilt per locatie. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met de locatie waar u op bezoek wilt gaan.

Als u klachten hebt van verkoudheid, hoesten, niezen en/of koorts, dan kunt u onze locaties niet bezoeken.

RIVM

& Yulius

Hoe gaat Yulius om met alle landelijke maatregelen ten aanzien van het coronavirus?

Yulius houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD. Om de kans op besmetting met het coronavirus zo goed mogelijk te voorkomen brengen wij deze elke dag onder de aandacht van onze medewerkers.

De belangrijkste maatregelen die kunnen worden genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Geef elkaar de ruimte
  • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen

Vragen aan

Yulius

Vragen?

Hebt u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de vragen- en antwoordenpagina van het RIVM.

Veelgestelde vragen met betrekking tot Yulius

Hebt u nog vragen over het coronavirus met betrekking tot uw behandeling of de behandeling van uw kind? Kijk dan op de vragen- en antwoordenpagina van Yulius.

Wanneer er verdere maatregelen moeten worden genomen, houden we u via deze pagina op de hoogte hiervan.