Maatregelen zorg met betrekking tot coronavirus

Begeleiding

& behandeling

Gepubliceerd op 22 maart 2020

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over uw eigen behandeling, de behandeling van uw kind of een naaste bij Yulius met betrekking tot het coronavirus. Daarover vertellen wij u hier meer. Onderstaande geldt, op basis van de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid, tot nader orde.

Face-to-face-contacten, groepsbehandelingen en dagbesteding zijn voor onze cliënten en bezoekers van groot belang. Daarom gaan deze activiteiten gewoon door. Dit is conform de richtlijnen. Mochten cliënten zelf angstig zijn om naar een locatie te komen, dan kan in overleg met de behandelaar/begeleider gekeken worden naar een andere oplossing. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende vormen van zorg/ondersteuning die wij bieden in coronatijd.

Behandeling en begeleiding

Ambulante behandeling en begeleiding (FACT, IHT, poli en individuele wmo-begeleiding)
Voor deze behandeling en begeleiding geldt dat face-to-face-contact doorgang vindt als dat nodig is. In alle andere gevallen gaan de behandelingen en begeleidingstrajecten door via beeldbellen en telefoon.

U wordt door ons benaderd als uw behandeling wordt omgezet naar een behandeling via beeldbellen of telefoon.

Deeltijdbehandeling
Deeltijd- en groepsbehandelingen en (wmo-)dagbesteding vinden plaats in kleinere groepen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen.

Kliniek/woonvorm
De zorg op onze klinieken wordt vanzelfsprekend niet onderbroken of omgezet naar telefonisch contact.

Ook onze woonvormen draaien door.

Inloopvoorzieningen
Onze inlooplocaties zijn open op afspraak conform de richtlijnen van het RIVM. De inlopen gaan in deze, voor velen, moeilijke tijd extra dagdelen open.

Yulius

bezoeken

Bezoek

Met betrekking tot het coronavirus volgt Yulius de richtlijnen van het RIVM.

Voor bezoek hebben wij op basis van de instructies van het RIVM en de GGD verscherpte maatregelen getroffen. Momenteel geldt het volgende:

Op al onze locaties kunnen onze cliënten bezoek ontvangen. Hoeveel dat er zijn, of het vaste bezoekers moeten zijn en op welk moment het bezoek kan komen, verschilt per locatie. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met de locatie waar u op bezoek wilt gaan.

Als u klachten hebt van verkoudheid, hoesten, niezen en/of koorts, dan kunt u onze locaties niet bezoeken.

RIVM

& Yulius

Hoe gaat Yulius om met alle landelijke maatregelen ten aanzien van het coronavirus?

Yulius houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD. Om de kans op besmetting met het coronavirus zo goed mogelijk te voorkomen brengen wij deze elke dag onder de aandacht van onze medewerkers.

De belangrijkste maatregelen die kunnen worden genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • regelmatig handen wassen
  • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • gebruik van papieren zakdoekjes
  • geen handen schudden
  • houd 1,5 meter afstand tot andere mensen
  • blijf thuis bij klachten en laat u testen bij klachten

Vragen aan

Yulius

Vragen?

Hebt u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de vragen- en antwoordenpagina van het RIVM.

Veelgestelde vragen met betrekking tot Yulius

Hebt u nog vragen over het coronavirus met betrekking tot uw behandeling of de behandeling van uw kind? Kijk dan op de vragen- en antwoordenpagina van Yulius.

Wanneer er verdere maatregelen moeten worden genomen, houden we u via deze pagina op de hoogte hiervan.