Medium care, high care en care+

Wat is

het?

In de kliniek bieden we 24 uur per dag zorg en behandeling. De behandeling wordt op maat geboden, waarbij we naasten en de eventuele ambulante behandelaar van de cliënt zoveel mogelijk betrekken. De High Intensive Care- en Medium Care-behandelafdelingen zijn gericht op kortdurende zorg en gericht op herstel en de terugkeer naar de eigen omgeving. We kijken hierbij ook naar wat helpend of belemmerend kan zijn in bijvoorbeeld de thuissituatie, sociale contacten en de financiële sfeer. Omdat de behandeling van oudere patiënten vaak een andere aanpak vraagt met meer voorspelbaarheid en aandacht voor levensfaseproblematiek, hebben we binnen de kliniek ook een High Care-afdeling specifiek gericht op ouderen.

Prikkelarme verpleging

Mensen met psychiatrische klachten kunnen soms heel angstige momenten doormaken. Onze kliniek is erop gericht om in deze periode zoveel mogelijk tot rust te komen. Hiervoor bieden we prikkelarme verpleging die we op verschillende manieren kunnen op- en afschalen als dat nodig is. Belangrijk voor onze zorg is dat we op die momenten altijd naast iemand blijven staan en contact blijven houden. Er zijn speciale comfortkamers waarin cliënten tot rust kunnen komen. Ook kan er 1-op-1-begeleiding geboden worden, zowel op de afdeling als op de ruime en rustigere Intensive Care. Als dat ook onvoldoende is kunnen cliënten begeleid worden in de Extra Beveiligde Kamers (EBK’s). De EBK’s zijn uitgerust met een scherm waarop de client o.a. tv kan kijken, het licht kan bedienen of contact op kan nemen met de verpleging om een gevoel van regie en afleiding te bieden.

Herwinnen van eigen regie

Als er een langer verblijf nodig is om tot klinisch herstel te komen, kunnen cliënten opgenomen worden op de Care+-behandelafdeling. Dit is een intensieve afdeling waar gedurende een langere periode gericht gewerkt wordt aan het herwinnen van eigen regie. We helpen cliënten met het accepteren van en omgaan met kwetsbaarheden o.a. door het bieden van een goede dagstructuur en een aanbod aan betekenisvolle activiteiten.