Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Passend

Onderwijs

Alle scholen in een regio werken samen in een samenwerkingsverband. Heeft een leerling extra ondersteuning nodig? Dan bekijkt het samenwerkingsverband welke vorm van ondersteuning het beste is. Als dit het gespecialiseerd onderwijs is, geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af.

Heeft mijn kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig?

U hebt bijna altijd een toelaatbaarheidsverklaring nodig om uw kind in te schrijven bij één van de scholen van Yulius Onderwijs.

Is uw zoon of dochter in behandeling bij Yulius of een andere zorginstelling? Dan is een toelaatbaarheidsverklaring niet altijd noodzakelijk. De school van uw keuze kan u daarover informeren.

Hoe kan ik een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen?

De huidige (of laatst bezochte) school van uw kind vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan. Dit gebeurt altijd na overleg met u.

Er zijn drie uitzonderingen. Bij deze drie groepen vraagt Yulius Onderwijs de toelaatbaarheidsverklaring aan. U vult het aanmeldformulier volledig in en geeft dit aan op het aanmeldformulier. De drie uitzonderingen zijn:

  • Leerlingen zonder school van herkomst (bijvoorbeeld kinderen jonger dan vier jaar, of kinderen afkomstig uit het buitenland)
  • Leerlingen die uit behandeling komen
  • Leerlingen uit groep 8 die de overstap gaan maken naar het voortgezet gespecialiseerd onderwijs (zie toelichting hieronder)

vso = voortgezet gespecialiseerd onderwijs
tlv = toelaatbaarheidsverklaring

Indien uw kind woonachtig is in Rotterdam en u uw kind wil aanmelden voor het gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs, dan loopt dit via het centrale aanmeldpunt van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanmelden voor so-scholen vind u hier. Meer informatie over het aanmelden voor vso-scholen vind u hier

Overzicht samenwerkingsverbanden

Bekijk hier het overzicht van de samenwerkingsverbanden.