P opleiding

Yulius

leidt op

P opleiding

Yulius is een ggz-organisatie die ook erkend is als opleidingsinstelling voor de opleidingen tot:

  • gz-psycholoog
  • psychotherapeut
  • klinisch psycholoog
  • klinisch neuro psycholoog

De P-opleiding biedt diverse opleidingsplaatsen aan, zowel voor kinderen en jeugd als voor volwassenen en ouderen. Yulius heeft dynamische werkplekken en een prettige werksfeer met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Er is veel aandacht voor een goede balans tussen werk en privé.

De opleiding tot gz-psycholoog

De postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (art.3 wet BIG) is een tweejarige opleiding. Deze generalistische opleiding richt zich op (psycho)diagnostiek en (protocollaire) behandeling. De opleiding bestaat uit een cursorisch deel van 480 uur onderwijs en een praktijkdeel van 2790 uur werkervaring. U volgt één dag per week onderwijs.

Voor meer informatie: https://www.rinogroep.nl/opleiden-tot-gz-psycholoog

De opleiding tot psychotherapeut

De postdoctorale opleiding tot psychotherapeut (art.3 wet BIG) is een drie of vierjarige opleiding, afhankelijk van de vooropleiding. De vierjarige opleiding bestaat uit een cursorisch deel van 580 uur onderwijs en een praktijkdeel van 3000 uur werkervaring.  Yulius biedt ook de verkorte opleiding tot psychotherapeut voor degenen die al een GZ-registratie hebben.  Voor hen bestaat  de opleiding uit een cursorisch deel van 380 uur en een praktijkdeel van 1725 uur. U volgt in de regel één dag per  twee weken onderwijs.

Voor meer informatie: https://www.rinogroep.nl/Psychotherapeut

De opleiding tot klinisch psycholoog

De opleiding tot klinisch psycholoog (art. 14 wet BIG) is een specialistische opleiding, die u kunt volgen na de GZ opleiding. De opleiding richt zich op verdere verdieping in (psycho)diagnostiek en behandeling van vooral complexe problematiek.  Ook wordt kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, management en innovatie verworven. De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit een cursorisch deel van 600 uur en een praktijkdeel van 3240 uur.

Voor meer informatie: https://www.rinogroep.nl/Klinisch-psycholoog

De opleiding tot klinisch neuropsycholoog

De opleiding tot klinisch neuropsycholoog (art.14 wet BIG) is een specialistische opleiding die u kunt volgen na de GZ opleiding. De opleiding richt zich op verdere verdieping in (psycho)diagnostiek en behandeling van de cognitieve, emotionele en psychosociale gevolgen van hersendisfuncties. Ook verwerft u kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, management en innovatie. De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit een cursorisch deel van 600 uur en een praktijkdeel van 3240 uur.

Voor meer informatie: https://www.rinogroep.nl/Klinisch-neuropsycholoog

Het onderwijs

De Centrale RINO-groep organiseert het onderwijs voor alle opleidingen. U krijgt les van ervaren docenten uit de praktijk en van verschillende universiteiten. In het praktijkdeel van de opleiding  krijgt u begeleiding van een praktijkopleider, supervisoren en werkbegeleiders. De hoofdopleider is eindverantwoordelijk voor uw opleiding. Uw studievoortgang, ook van de praktijkopleiding, wordt regelmatig getoetst en door de examencommissie beoordeeld.

Opleidingsplaatsen

Yulius biedt jaarlijks diverse opleidingsplaatsen aan. Deze staan als vacatures op onze website. De werving is in het voorjaar. Na selectie door Yulius wordt de kandidaat voorgedragen aan de RINO-groep. Daar vindt de verdere selectieprocedure plaats. Het traject van de praktijkopleiding stelt de praktijkopleider van te voren met u vast. De werkzaamheden kunnen binnen de verschillende afdelingen plaatsvinden. Yulius verzorgt de werkbegeleiding en supervisie die bij de opleiding horen. De psychologen die bij Yulius hun vervolgopleiding gaan volgen, krijgen een aanstelling volgens de CAO.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat via telefoonnummer 088 405 2278 of via e-mailadres i.vanzuilekom-vandergraaf@yulius.nl.