HBO-V 3e of 4e jaars, HIC (High en Intensive Care voor jongeren), 0221HIC-HBV

Organisatie                 :  Yulius (Aandachtsgebied KJPA)
Afdeling                       :  HIC (High en Intensive Care voor jongeren)
Standplaats                 :  Boerhaavelaan 2, 2992 KZ Barendrecht
Vacant per                   :  februari 2021
Vacaturenummer     :  0221HIC-HBV

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

High en Intensive Care voor Jongeren (HIC)

Wij proberen de jongere zoveel als mogelijk via behandeling in de thuissituatie te ondersteunen in de eigen leefomgeving. Als er sprake is van een verergering van symptomen, of wanneer het gedrag van de jongere als gevolg van zijn of haar psychiatrische stoornis leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of de ander, dan kan open of gesloten opname toch nodig zijn.

Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie beschikt over een moderne klinische voorziening volgens de HIC-methodiek en er wordt door onze medewerkers gewerkt met een zorgafstemmingsgesprek (ZAG). Net als binnen de volwassenenaanpak bespreken we samen met de verwijzer en ouders of verzorgers van de jongere het behandelplan. We stellen dan de voorlopige ontslagdatum vast en bepalen samen met de verwijzer welke zorg er nodig is na het ontslag. Tijdens de opname lopen alle behandelingen die de jongere thuis volgde zo veel als mogelijk door.
We vinden dat jongeren die in crisis zijn, niet alleen gelaten mogen worden. Als een jongere wordt opgenomen, nemen we daarom de eerste 24 uur ook de ouders of verzorgers van de jongere op. We noemen dit ‘rooming in’. Het grote voordeel hiervan is dat we elkaar in een korte tijd beter kunnen leren kennen. Het centrum heeft in totaal 28 bedden op de open en gesloten afdeling van de HIC.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de sociotherapeut. De stagehandleiding van de opleiding HBO-V is hierin leidend.

Tijdens jouw stage wordt verwacht dat je de klinische kleutergroep ondersteunt in de dagelijkse gang van zaken van de kinderen en het bieden van de benodigde behandelingen.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding HBO-V volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen.

Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel, heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 44 16 of 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.