Social Work 3e jaars (GGZ of Jeugd), Eclips, 0222ECL-SOW

Organisatie                  :  Yulius (aandachtsgebied KJPA)
Afdeling                         :  Eclips
Standplaats                  :  Boerhaavelaan 2, 2992 KZ  Barendrecht
Vacant per                    :  februari 2022
Vacaturenummer      :  0222ECL-SOW

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Aandachtsgebied  Kinder- en Jeugdpsychiatrie (ook wel ‘aandachtsgebied KJP’ genoemd) biedt hoogwaardige diagnostiek en behandeling aan enkele duizenden kinderen, jongeren en gezinnen in de driehoek Rotterdam, Gorinchem en Dordrecht, die door complexe psychiatrische en psychische stoornissen zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie hanteert een multidisciplinaire werkwijze en brengt, door middel van systeemgerichte, specialistische diagnostiek en/of behandeling, de ontwikkeling van het kind in interactie met zijn omgeving weer op gang.

De Eclips biedt deeltijdbehandeling aan jongeren tussen de 12 en ongeveer 21 jaar oud met een licht verstandelijke beperking (LVB), waarbij sprake is van psychiatrische problematiek en eerdere hulpverlening onvoldoende geholpen heeft. De jongeren zijn meestal op meerdere leefgebieden vastgelopen: thuis, op school en in de sociale omgeving. De Eclips is onderdeel van het Multi Functioneel Centrum de Paladijn

 

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de sociotherapeut. De stagehandleiding van de opleiding Social Work zijn hierin leidend.

De behandeling bij de Eclips is gericht op herstel. Herstel betekent leren omgaan met de psychiatrische problematiek en weer meer grip op het eigen leven krijgen. Herstel gaat over het ontdekken van de eigen sterke kanten en minder sterke kanten. Ook heeft herstel te maken met het ontwikkelen van een eigen identiteit en goed kunnen functioneren in de eigen sociale omgeving. De werkwijze kenmerkt zich door oplossingsgericht, competentiegericht en systemisch te werk te gaan.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding Social Work 3e jaars volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen. Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel, heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 350 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Wil je meer weten?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau, e-mail: stagebureau@yulius.nl of telefoonnummer: 06 43 36 36 84.

 

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.