Social Work 3e jaars (profiel jeugd), Orion/Apollo (combinatie stageplaats), 0920LWG-ORI

Organisatie: Yulius (aandachtsgebied KJPA)
Afdeling: Orion/Apollo (combinatie stageplaats)
Standplaats: Boerhaavelaan 2, 2992 KZ  Barendrecht
Vacant per: september 2020
Vacaturenummer: 0920LWG-ORI

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1.700 medewerkers in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Orion/Apollo

Orion/Apollo is een deeltijdbehandeling voor kinderen van 7 t/m 12 jaar met een autismespectrum stoornis of een sterk vermoeden hiervan.

Orion bestaat uit twee groepen (ochtend en middag)met een wisselend aantal van gemiddeld acht kinderen per groep. De kinderen werken in groepsverband samen met de sociotherapeuten aan hun individuele behandeldoelen. Maximaal wordt vier dagdelen behandeling geboden, de andere dagdelen van de week volgt de cliënt onderwijs.

Apollo bestaat uit één groep met een wisselend aantal van gemiddeld acht kinderen op de groep. Naast de behandeling op de groep (met het kind) werkt de Apollo ook intensief samen met het gezin d.m.v. werkdoeltrainingen op de groep of bij het gezin thuis.

De behandeling is gericht op het weer op gang brengen van een gestagneerde sociaal-emotionele ontwikkeling. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: het vergroten van de zelfstandigheid, de

zelfredzaamheid, de sociale vaardigheden, het leren herkennen en op een goede manier omgaan met emoties en het leren nemen van verantwoordelijkheid. Het behandelproces wordt vormgegeven aan de hand van de competentie vergrotende methodiek, waarin de dagelijkse vaardigheden, versterken van gewenst gedrag en empowerment in bejegening centraal staan. Binnen de groepsbehandeling is aandacht voor de individuele behandeldoelen van de cliënt. Sleutelbegrippen zijn: structuur, voorspelbaarheid, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid.

Kern-

taken

Het doel van de behandeling is het weer op gang brengen van de gestagneerde sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit door competentie vergrotend en oplossingsgericht te werken a.d.h.v. de opgestelde behandeldoelen. Op onze groepen is de voornaamste problematiek een autismespectrumstoornis. Soms is er sprake van een combinatie met ADHD, angststoornissen en hechtingsproblematiek.

Wij verwachten van een student dat hij/zij bereid is om dingen te leren, zichzelf probeert open te stellen, duidelijk communiceert en een bepaalde mate van zelfstandigheid heeft qua schoolwerk. Op de groep kijkt een stagiaire eerst mee, hierna gaan we aan de hand van doelen een opbouw maken

zodat de student steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en gaat meedraaien op de groep en bijvoorbeeld ambulante taken. Therapieën of trainingen worden zowel groepsgewijs als individueel gegeven. Dit hangt af van de hulpvraag van de cliënt.

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de sociotherapeut. De stagehandleiding van de opleiding Social Work is hierin leidend.

Yulius

zoekt

 • Je bent een zelfstandige stagiair(e) die de opleiding Social Work 3de jaar volgt en die uitgedaagd wil worden in zijn/haar eigen ontwikkeling en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen. Je werkt overdag verdeeld over de dagen maandag t/m vrijdag.
 • Je bent in staat om goed te kunnen schakelen tussen 2 afdelingen.
 • Je wil op een werkplek werken waar je aan persoonlijke leerdoelen kan werken en je bent leergierig, enthousiast, flexibel en je kan reflecteren op eigen handelen of wil dit verder uitbreiden.
 • Je kunt samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team.
 • Je hebt gevoel voor verantwoording en je bent cliëntgericht, je staat daarnaast stevig in je schoenen en kan en durf je grenzen te stellen en je hebt affiniteit met de jeugdpsychiatrie.

Yulius

biedt

Stagiairs hebben een vaste werkbegeleider en er volgen individuele coachgesprekken tijdens de stage. Daarnaast zijn er mogelijkheden om mee te kijken bij andere groepen en disciplines. Stagiaires ontvangen een stagevergoeding van € 333,- per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Daarnaast worden de kosten van de verplichte VOG ook vergoed.

Meer

informatie

Wil je meer weten?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau, e-mail: stagebureau@yulius.nl of telefoonnummer: 06 43 36 36 84.

 

Direct

solliciteren

Je kan solliciteren door een motivatiefilmpje (min. 1 min en max. 4 min) en je CV te sturen naar stagebureau@yulius.nl. Je kunt hiervoor Wetransfer gebruiken (app Wetransfer).

Waar moet dit filmpje aan voldoen?

 1. Waarom kies je voor deze afdeling? (maximaal 2 voorkeursafdelingen)
 2. Wat wil je op deze stageplek leren?
 3. Waarom moeten we jou kiezen?
 4. Waarom heb je voor de opleiding Social Work gekozen en hoe zie jij jezelf straks werken als zorg professional?
 5. Beschrijf jezelf in 3 woorden?
 6. Wat zijn jouw sterke en zwakke punten?

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.