MMZ-SD 3e jaars, BW Alblasserdam, 0922ALB-MMZ

Organisatie                        :   Yulius (aandachtsgebied Wijkgerichte Zorg)
Afdeling                              :   BW Alblasserdam
Standplaats                        :   MFC Maasplein – Maasstraat 30, 2953 CH Alblasserdam
Vacant per                          :   september 2022
Vacaturenummer            :  0922ALB-MMZ

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

BW Alblasserdam ligt in een groene woonwijk van Alblasserdam. De woonvorm biedt een veilig thuis aan 30 volwassen cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening. De meeste cliënten hebben een eigen appartement en een aantal wonen samen op een kleinschalige woongroep. BW Alblasserdam heeft een zeer open karakter en is deels gesitueerd in een multifunctioneel centrum (MFC). Het andere deel van de BW ligt in de wijk rondom het MFC. In het MFC is een gezamenlijke ruimte waar cliënten met of zonder begeleiding activiteiten kunnen ondernemen. Wonen in BW Alblasserdam betekent wonen in een fijne omgeving met gezellige buren.

Kern-

taken

Binnen de BW Alblasserdam zijn de te behalen doelen en competenties vooral gericht op het wonen en leven, begeleiden bij activiteiten, coördineren van zorg en taken en deels het begeleiden bij persoonlijke begeleiding.

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Het kennismaken en leren omgaan met de doelgroep staat op de voorgrond. Ook het begeleiden van de groepen, en de groepsprocessen zijn een belangrijk onderdeel.

Yulius

zoekt

  • Je bent een zelfstandige stagiair(e) die de opleiding MMZ-SD 3e jaar volgt en die uitgedaagd wil worden in zijn/haar eigen ontwikkeling en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen met onregelmatige diensten.
  • Je wil op een werkplek werken waar je aan persoonlijke leerdoelen kan werken en je bent leergierig, enthousiast, flexibel en je kan reflecteren op eigen handelen of wil dit verder uitbreiden.
  • Je kunt samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team.
  • Je hebt gevoel voor verantwoording en je bent cliëntgerichtheid, sta daarnaast stevig in je schoenen en kan en durf je grenzen te stellen.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 350 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.