Social Work 3e jaars (profiel Jeugd) - 0221- KOM

Organisatie                        :   Yulius (aandachtsgebied KJPA)
Afdeling                              :   het Kompas
Standplaats                        :   Boerhaavelaan 2, 2992 KZ  Barendrecht
Vacant per                          :   februari 2021
Vacaturenummer            :  0221-KOM

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Het Kompas, de klinische gezinsafdeling waar circa zeven gezinnen 24/7 zijn opgenomen om positieve veranderingen binnen hun gezin te bewerkstelligen. De gezinnen op het Kompas hebben kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot volwassenheid.

Een gezin kan  bij het Kompas  terecht als het gezin is vastgelopen in het functioneren waardoor de gezinsontwikkeling en de individuele groei van de gezinsleden ernstig belemmerd wordt. Gezinnen die bij ons komen hebben een duidelijke vraag: zij willen verandering binnen hun gezin. Soms komen zij vrijwillig, maar de meeste gezinnen komen voor een beoordeling waarbij BJZ betrokken is. Het Kompas helpt om de gewenste verandering tot stand te brengen.  Elk gezin heeft een eigen unit/leefruimte. Naast de eigen unit is er ook een gemeenschappelijke groepsruimte. Hier kunnen de gezinnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen en vinden de gezinsactiviteiten plaats.

Op het Kompas werken we onder andere volgens de oplossingsgerichte- en systeemgerichte methodiek. Je zult op het Kompas meer leren over deze methodieken binnen het gezinswerk en ook de methodiek van het duo-werken met collega’s.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de gezinsbehandelaar. De stagehandleiding van de opleiding Social Work is hierin leidend.

Tijdens jouw stage zal het team van het Kompas zoveel mogelijk aansluiten bij jouw persoonlijke doelen en meedenken hoe je deze binnen jouw stage vorm kunt geven om ook de benodigde competenties te behalen.

Als gezinsbehandelaar werk je vooral met de ouders samen om vanuit een goede werkrelatie aan te sluiten bij de doelen die zij willen bereiken. Binnen de stage op het Kompas voeg je als student in door mee te draaien met het programma wat wij aanbieden en zal je met name in het begin veel mogen observeren en reflecteren.

Aan het einde van jouw stage hopen we dat je een duidelijk beeld hebt gekregen van het systeemgericht werken met gezinnen en wat maakt dat ouders bepaalde keuzes maken. Je zult diverse psychiatrische problemen en gezinspatronen  tegen komen bij zowel ouders, kinderen en jongeren en dat maakt het Kompas tot een  uitdagende opleidingsplek.

Yulius

zoekt

  • Je bent een zelfstandige stagiair(e) (bij voorkeur minimaal 21 jaar oud) die de opleiding Social Work 3de jaar volgt en die uitgedaagd wil worden in zijn/haar eigen ontwikkeling en die voor een vastgestelde periode.
  • Je bent bereid tot het draaien van onregelmatige diensten.
  • Er zijn per dag vier verschillende diensten (vroeg, dag, tussen en late dienst). Tussen 23:00 en 7:00 werken we niet. Twee weekenden in de maand zijn we gesloten. We maken jouw rooster samen met jou en houden daarbij rekening met school en je kunt ook aangeven op welke dagen je graag vrij wilt zijn.
  • Je wil op een werkplek werken waar je aan persoonlijke leerdoelen kan werken en je bent leergierig, enthousiast, flexibel en je kan reflecteren op eigen handelen of wil dit verder uitbreiden.
  • Je kunt samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team.
  • Je hebt gevoel voor verantwoording en je bent cliëntgerichtheid, sta daarnaast stevig in je schoenen en kan en durf je grenzen te stellen en je hebt affiniteit met jeugdpsychiatrie.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 44 16 of 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.