WO Orthopedagogiek (master) of Pedagogische wetenschappen (bachelor) 3e of 4e jaars (geen BAPD/NVO te behalen) - OND-ORT

Wie zijn wij?

Yulius behandelt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Wij zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en bieden gespecialiseerd onderwijs. Dat doen wij op zo’n zestig locaties in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, waarvan veertien onderwijsinstellingen. Op deze scholen biedt Yulius onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 22 jaar. Daarbij gaan wij uit van de mogelijkheden en houden we rekening met de beperkingen van de leerling. Op de onderwijslocatie staat de leerling centraal. Door de inzet van structuur, passende leerlijnen en een, op de groep en leerling, afgestemd klassenmanagement wordt een maximaal resultaat behaald.

Waar kom je te werken?

Het Middelland College biedt onderwijs aan leerlingen met de volgende leerroutes:

 • De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k). Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het mbo. In de bovenbouw bieden we het profiel Zorg & Welzijn aan.
 • Mbo-1 traject. In samenwerking met het Zadkine College bieden wij een mbo-1 traject van de opleiding Verkoop/Retail en Zorg & Welzijn aan waarbij leerlingen onderwijs en begeleiding krijgen van het Middelland College en zo werken aan de exameneisen van het Zadkine College. Dit leidt uiteindelijk tot het behalen van een erkend mbo-1 diploma, waarna doorstroom naar mbo-2 mogelijk is.

Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. De leerlingen zijn verdeeld over vijf klassen
met gemiddeld twaalf leerlingen. Door de inzet van Positive Behavior Support (PBS) proberen wij een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat te creëren waarin alle leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Hierdoor kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en worden gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig aangepakt. In samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners maken we duidelijke afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Op deze manier proberen we transparant, duidelijk, betrouwbaar en veilig voor iedereen.

Wat zijn de kerntaken?

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend. Het kennismaken en leren omgaan met de doelgroep staat op de voorgrond. Ook het begeleiden van de groepen, en de groepsprocessen zijn een belangrijk onderdeel.

Ben jij dit?

 • Je volgt de studie WO orthopedagogiek (master) of pedagogische wetenschappen
 • Je bent flexibel inzetbaar, je hebt een brede interesse voor wat er te leren is, je hebt een sterk gevoel van verantwoordelijkheid tegenover de cliënten en collega’s en je ziet het belang in van het nakomen van afspraken.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.
 • Geen mogelijkheid om je BAPD/NVO te behalen.

Wat bieden wij jou tijdens je stage?

 • Een interessante, leerzame stageplaats waar je ervaring opdoet in het werken met cliënten met complexe problematiek en samenwerking met een enthousiast en gezellig team.
 • Een stagevergoeding van € 390,- bruto per maand, conform cao GGZ. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.
 • Natuurlijk krijg je stagebegeleiding van één van onze vakkundige collega’s.
 • Toegang tot digitaal leer-portaal (Ggzecademy) met veel interessante modules.

Wil je meer weten?

Neem contact op met het stagebureau 

E-mail: stagebureau@yulius.nl

Telefoonnummer: 06-43363684

 

Direct

solliciteren

Via het aanmeldformulier kun je solliciteren naar deze stageplek onder vermelding van OND-ORT.

  Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.