'Tijdens de periode van begeleiding
verbeterde het contact'

Ervaringsverhaal

Marieke

Marieke is moeder van twee zonen, Ben en Mats. Op het moment dat de gezinsbegeleiding bij haar startte, bijna drie jaar geleden, waren haar kinderen acht en zes. “Bij mijn oudste zoon, Ben was de diagnose ADHD gesteld. Tijdens de periode van de gezinsbegeleiding heeft hij ook de diagnose PDD-nos gekregen. Onze gezinssituatie was zo erg dat ik overwoog om mijn zoon uit huis te laten plaatsen. Na de gezinsbegeleiding van FACT ben ik Ben beter gaan begrijpen en ben ik blij dat ik heb doorgezet.”

Gezinsbegeleiding

“Mijn prioriteit lag bij de regie houden in conflictsituatie en hoe ik mijn kinderen beter kon laten samenspelen. Samen met de gezinsbegeleiding hebben we hiervoor een plan gemaakt. Vooral de regie houden vond ik erg belangrijk omdat mijn oudste zoon mij erg kon kwetsen. Hij gaf in die situaties heel duidelijk aan dat hij liever bij zijn vader was dan bij mij. De gezinsbegeleider leerde mij hoe ik duidelijker kan zijn naar mijn zoon en hoe ik me kan beschermen tegen de kwetsende uitspraken van hem. Ik stelde hoge eisen aan mezelf. Ik zag het liefst dat ik de afspraken uit het werkplan zonder fouten uitvoerde. De gezinsbegeleiding hielp me om te relativeren en dat ik mezelf de tijd moest gunnen om dingen te veranderen. Al pratende lukte het me steeds beter om me de technieken eigen te maken. De gezinsbegeleiding hielp me om het vol te houden. Tijdens de gesprekken is ook regelmatig de balans tussen draagkracht en draaglast voorbij gekomen. Het kost me veel energie om Ben te begeleiden. Op advies van de gezinsbegeleider heb ik een aantal dingen in gang gezet om meer energie op te doen.”

Deskundigheid in huis

“Ik vond het niet erg dat er iemand over de vloer kwam. Zo had ik zelf meer de regie en het scheelde me een hoop tijd. Als er zich dan tijdens het gesprek een situatie met mijn zoon voordeed, kon de begeleider direct tips geven hoe ik daar het beste mee kon omgaan. Wat ook fijn was is dat het klikte tussen mij en de gezinsbegeleider. Ze was er voor het totale plaatje en daarnaast ook voor mij.”

ADHD oudercursus

“In dezelfde periode dat de gezinsbegeleiding thuis kwam, heb ik de ADHD-oudercursus gevolgd. Dit sloot goed op elkaar aan. De cursus was een fijne, persoonlijke aanvulling. Na een tijdje ben ik gestart met een stoplichtsysteem. Dat viel niet mee want Ben was niet van plan om mee te werken. Dit zorgde in eerste instantie voor aarzeling bij mij. De gezinsbegeleider heeft daarom de methodiek van het stoplicht nogmaals met mij doorgenomen. Nu kon ik er volledig achter staan om het te gebruiken. Ook ben ik gestart met een beloningssysteem. Dat hielp me om naar het positieve gedrag van mijn zoon te kijken.”

Resultaten

“Ik heb het als heel positief ervaren dat de gezinsbegeleiding bij mij langs kwam. Het was een motivatie om door te gaan. In een week gebeurt er veel en het is  fijn om dat wekelijks terug te koppelen. Als er een langere periode tussen de afspraken zou zijn, kun je situaties vergeten en denk je dat het op dat moment weer beter gaat. Tijdens de periode van begeleiding, verbeterde het contact tussen mij en Ben. Ik vond het weer leuk om iets met hem te ondernemen. Dat heb ik lange tijd gemist. Toch heb ik ook momenten gehad dat ik wilde stoppen omdat het traject erg pittig was. De gezinsbegeleider heeft me kunnen motiveren om door te gaan door doelen bij te stellen. De hulp was daarom zeer passend. Ik ben zelfverzekerder geworden en er is meer rust in huis gekomen. Zonder de gezinsbegeleiding zou ik nooit zover gekomen zijn als ik nu ben.”