Jonge kind problematiek

Vorige pagina

Wat is

het?

Problematiek bij jonge kinderen (0 tot en met 5 jaar)

Het vroeg opmerken van signalen die wijzen op mogelijke stagnatie in de ontwikkeling van kinderen is van groot belang. Yulius richt zich zowel op het voorkomen van (blijvende) problematiek, als op het tijdig ingrijpen bij en bijsturen van reeds aanwezige problemen in de ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters van 0 tot en met 5 jaar.

Voor wie? 

Voor ouders met een jong kind met hardnekkige problemen, waarbij reeds ingezette (opvoedings) ondersteuning (bv. consultatiebureau, sociaal wijkteam, kinderarts) of ontwikkelingsstimulering ( bv. logopedie, fysiotherapie) onvoldoende resultaat heeft.

Dit betreft o.a.:
• aanhoudende problemen op het gebied van eten, slapen, huilen of zindelijkheid
• opvallende kenmerken in het leggen van contact
• opmerkelijk druk of rusteloos gedrag
• forse en blijvende problemen als gevolg van het meemaken van heftige gebeurtenissen (bijvoorbeeld een scheiding, seksueel misbruik, huiselijk geweld, veelvuldige medische ingrepen)
• aanhoudende problemen rond afscheid nemen of alleen gelaten worden
• opmerkelijk angstig en/of prikkelbaar gedrag.

Voor ouders die:
• bekend zijn met eigen psychiatrische problematiek en zich zorgen maken of dat van invloed is op het functioneren van het kind. (KOPP-kinderen).
• zich belemmerd voelen in het vormgeven van hun ouderschap door eigen psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld door een postpartum depressie)
• moeilijkheden ervaren bij het opbouwen van een hechte band met hun kind
• niet meer weten hoe ze kunnen reageren op het opvallende gedrag van hun kind

Yulius

doet

Het team van de Jonge Kind poli van Yulius bestaat uit verschillende deskundigen op het gebied van 0 tot en met 5 jarigen, zoals pedagogen, (GZ)-psychologen, een Infant Mental Health Specialist , een psychotherapeut en een kinderpsychiater. Het team is gespecialiseerd in en werkt vanuit de Infant Mental Health visie.

Wat betekent Infant Mental Health?
Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Deze ontwikkeling vindt plaatst door wederzijdse beïnvloeding tussen het jonge kind, zijn ouders en zijn omgeving. De essentie van het Infant Mental Health-werk ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kind-relatie om de gezonde evenwichtige ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren.

De ouder-kindrelatie is startpunt en focus van diagnostiek en behandeling, waarbij de hulpvraag en visie van ouders de leidraad vormt.

Ons aanbod bestaat uit:

  • specialistisch onderzoek naar (de voorlopers) van kinderpsychiatrische problematiek zoals regulatieproblemen, autisme en hechtingsproblemen
  • onderzoek waarbij de ontwikkeling van uw kind samen met u in kaart wordt gebracht om zo aanknopingspunten voor behandeling te formuleren
  • verschillende vormen van ouder-kind behandeling waarbij de relatie en hechting tussen u en uw kind centraal staan
  • kindgerichte behandelingen
  • ouderbegeleiding
  • voorlichting en consultatie

Met wie werken we samen?

Bij jonge kinderen zijn lichamelijke en sociaal-emotionele problemen vaak moeilijk te onderscheiden. Daarom hebben wij, indien nodig, regelmatig overleg met betrokken huisartsen, kinderartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Ook wordt samengewerkt met andere (zorg)instanties, zoals het consultatiebureau, Integrale Vroeghulp, Centrum voor Jeugd en gezin, sociale wijkteams en volwassenenzorg.

Wij werken ook samen met ENVER, waarbij wij in onze samenwerking een specialistisch aanbod voor kinderen tussen de 0-2 jaar hebben. Klik hier voor meer informatie.
Verder werken wij samen met Indigo en de afdeling volwassenzorg van Yulius, waar een ondersteunend aanbod moeder-baby interventie beschikbaar is,  voor ouders met psychische problemen die daar in behandeling zijn.

Yulius

locaties

Op deze locaties bieden we behandelingen met betrekking tot jonge kind problematiek:

Andere

woonplaats?

Staat uw woonplaats niet onder locaties? Geen probleem. Wij hebben heel veel locaties en kunnen u op veel plekken en toch dichtbij helpen. Vraag aan uw huisarts of wijkteam naar de mogelijkheden. Zij kunnen u namelijk doorverwijzen naar ons. Zij kunnen altijd contact opnemen met ons aanmeldteam op telefoonnummer 088 405 11 11.