Gedragsstoornissen

Vorige pagina

Wat is

het?

Gedragsstoornis

Bij een gedragsstoornis gedraagt een kind zich herhaaldelijk en blijvend lastig, boos, antisociaal, agressief of opstandig.  Dit uit zich bijvoorbeeld in vijandigheid, driftbuien, prikkelbaarheid, liegen, stiekem gedrag of openlijke ongehoorzaamheid. Dit gedrag heeft een nadelige invloed op het dagelijks leven van het kind, zoals thuis, op school en met vrienden. De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn de ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder).

Wat zijn de kenmerken van een gedragsstoornis?

ODD

ODD is de lichte vorm van een gedragsstoornis. Kinderen en jongeren met ODD zijn erg dwars, willen niet luisteren naar hun ouders en leerkrachten. Ze reageren vaak geprikkeld en boos. Hun brutale gedrag zorgt voor problemen thuis en op school. Ze worden bijvoorbeeld vaak de klas uitgestuurd of zelfs geschorst. Ook lukt het niet zo goed om vriendschappen te sluiten. Hoewel ze vaak erg aanwezig zijn in hun gedrag, voelen ze zich vaak ongelukkig met zichzelf. Daarnaast kunnen ouders het gevoel hebben dat ze het allemaal niet meer aankunnen.

CD

CD is de zwaardere vorm van een gedragsstoornis. Kinderen en jongeren met CD doen vaak dingen die echt niet mogen. Ze houden zich niet aan regels en afspraken, spijbelen, liegen en worden vaak boos als ze gefrustreerd zijn. Soms gebruiken ze agressief of zelfs crimineel gedrag en komen ze in contact met de politie. Niet alleen het kind of de jongere heeft er veel last van, maar ook voor de omgeving is het erg lastig om goed om te gaan met iemand met CD. Er komen vier groepen symptomen voor:

  • agressief gedrag,
  • vernielen van eigendommen,
  • bedrog of diefstal,
  • ernstige overtredingen van regels zoals weglopen van huis of spijbelen.

Bij wie komt het voor?

Bij ruim drie procent van de kinderen en jongeren is sprake van ODD. Twee procent van de kinderen en jongeren heeft CD. De ODD stoornis komt bij jongens en bij meisjes even vaak voor. De CD stoornis komt bij jongens wat vaker voor. Een ODD stoornis kan al bij kinderen vanaf 4 jaar voorkomen.

 

Yulius

behandelt!

Yulius

locatie

Gedragsstoornissen behandelen we op de volgende locaties:

Andere

Woonplaats

Staat uw woonplaats niet onder locaties? Geen probleem. Wij hebben heel veel locaties en kunnen u wellicht ook ergens anders, maar toch dichtbij helpen. Vraag aan uw huisarts of wijkteam naar de mogelijkheden. Zij kunnen u namelijk doorverwijzen naar ons. Zij kunnen altijd contact opnemen met ons aanmeldteam op telefoonnummer 088 405 11 11.