BW De Foyer

Over

de BW

Over de BW

BW De Foyer bestaat uit 5 woonhuizen in de wijk Stadspolders. Deze nette woonwijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er zijn voldoende gratis parkeerplekken. De woonvorm biedt een veilig thuis aan 22 jongeren met een ernstige psychiatrische aandoening. De meeste bewoners zijn 18 tot en met 25 jaar. De Foyer is niet bestemd voor jongeren met een alcohol- en/of drugsverslaving die op de voorgrond staat. De cliënten wonen met 4 of 6 mensen in 1 woning. Iedere woning heeft een eigen gezamenlijke woonkamer. De woningen zijn door middel van een gezamenlijke tuin aan elkaar verbonden.

In zorg komen bij De Foyer betekent wonen in een prettige omgeving, samen met andere jongeren die behoefte hebben aan intensieve ondersteuning en begeleiding. Deze woonvorm bereidt cliënten optimaal voor op het zelfstandig wonen, leven en participeren in de maatschappij.

Over Dordrecht

Dordrecht is een grote stad in de provincie Zuid-Holland. Deze plaats heeft een prachtige binnenstad met rijk verleden. In Dordrecht zijn veel winkels, verenigingen en sportclubs. Daarnaast zijn er veel rustige, groene recreatieplekken waar mensen lekker kunnen ontspannen.

BW De Foyer

Yulius

Ondersteunt

Ondersteuning en begeleiding

Het deskundige team van BW De Foyer verzorgt de ondersteuning waarbij continuïteit, structuur en voorspelbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn. De ondersteuning is zo individueel mogelijk en altijd in samenwerking met u en uw familie of naasten. De ondersteuningsuren zijn aangepast op uw situatie.

Van iedere cliënt wordt een actieve bijdrage aan het vormgeven van zijn of haar ondersteuningsplan verwacht. Dit plan wordt opgesteld bij aanvang van uw ondersteuningstraject. In het begeleidingsplan leggen we uw ondersteuningsdoelen vast. Dit plan wordt minimaal tweemaal per jaar geëvalueerd zodat we samen goed kunnen beoordelen of uw doelen worden behaald.

Yulius

Activiteiten

Binnen het ondersteuningsaanbod is gelegenheid voor deelname aan dagbesteding/activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten in en rond de BW of dagbestedingsactiviteiten, (vrijwilligers)werk of verenigingen buiten de woonvorm.

Weekprogramma

De Foyer heeft een afwisselend weekprogramma. Activiteiten die geboden worden zijn bijvoorbeeld huiswerkondersteuning, koken, creatief bezig zijn en sporten. De sfeer binnen de BW is goed. Cliënten worden actief betrokken bij de dagelijkse organisatie van de woonvorm en zij hebben hierin veel inspraak. Er is een actieve bewonerscommissie. Bij de BW ligt een kleine moestuin die door cliënten wordt bijgehouden. Ook is er een gezamenlijke tuin die vooral in de zomer gebruikt wordt om samen in te zitten of bijvoorbeeld voor een gezamenlijke BBQ.

Yulius

Behandelt

In veel gevallen is naast de ondersteuning vanuit de woonvorm ook behandeling nodig in verband met uw psychiatrische klachten. Hierbij werken wij – met uw toestemming – samen met uw eventuele behandelaar. We vinden het belangrijk uw eventuele familie en naasten te betrekken bij uw ondersteuningstraject.

Contact &

Aanmelden

Beschikking

Voor beschermd wonen is een beschikking (voorheen indicatie) nodig. Deze wordt afgegeven vanuit de gemeente. De duur van de beschikking kan variëren van maanden tot twee jaar. De gemeente verricht onderzoek naar de wensen en hulpvraag van de cliënt en bepaalt welke passende zorg noodzakelijk is. Meer informatie hierover vindt u bij het Wmo-loket in uw gemeente.

Aanmelden

Een aanvraag van een Wmo-beschikking loopt via de gemeente.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Via Volwassenen. Onze medewerkers helpen u graag met het in gang zetten van de best passende ondersteuning.

Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook uw begeleider of behandelaar vragen om hulp.

Eigen bijdrage

Voor het verkrijgen van zorg wordt een eigen bijdrage berekend. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) of via telefoonnummer 0800-0087.

Adres