Neuropsychiatrie

Vorige pagina

Wat is

het?

Neuropsychiatrie

De afdeling Neuropsychiatrie  biedt behandeling aan mensen met psychische klachten én hersenaandoeningen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een hersenaandoening. Deze kan verworven zijn, beter bekend als Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), of door een neurologische ziekte ontstaan.  De (on)zichtbare  gevolgen van hersenletsel zijn vaak  groot. Mensen lopen hierdoor sneller vast in het dagelijks leven en ervaren problemen met belangrijke personen in hun directe omgeving.  Ook is het risico op het ontstaan van psychische klachten hoger.

 

Wat zijn de kenmerken
Zowel psychische klachten  als verscheidene hersenaandoeningen kunnen denkprocessen in het brein belemmeren. De problemen met denkprocessen zijn vaak  onzichtbaar aan de buitenkant.  De gevolgen kunnen per persoon verschillen.  Mensen met een neuropsychiatrische aandoening kunnen op de volgende gebieden problemen ervaren:

  • Cognitieve klachten, o.a. traagheid, aandacht- en concentratieproblemen, geheugenproblemen of problemen met plannen en organiseren;
  • Emotionele klachten zoals somberheid, angsten, verhoogde prikkelbaarheid en/of boosheid;
  • Lichamelijke klachten zoals vermoeidheid en hoofdpijn;
  • Gedragsmatige veranderingen, o.a. verhoogde impulsiviteit, vervlakt affect.

Yulius

behandelt!

Het is belangrijk met u uit te zoeken in hoeverre de psychische klachten samenhangen met  de hersenaandoening,  én welke behandeling het beste aansluit. Het is wenselijk uw naasten te spreken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het ontstaan en beloop van de klachten. Op onze afdeling werken wij in een multidisciplinair team, om tot een op maat gerichte behandeling en/of advies te komen. Aanvullende onderzoeken kunnen nodig zijn om te starten met de op maat gemaakte behandeling. Wij behandelen u op onze poliklinieken. In bepaalde gevallen komt er iemand bij u thuis voor begeleiding of observatie. Waar nodig zullen wij, in overleg met u,  samenwerken met externe zorgpartijen. De behandeling richt zich op het beter begrijpen en verminderen van uw klachten, met als doel weer goed te functioneren.

In enkele gevallen kan het voorkomen dat er geen indicatie is om binnen Yulius een zorgtraject op te starten. Uiteraard denken wij mee welke zorg wel zal aansluiten bij uw klachten.

Verwijzing vindt plaats via een verwijsbrief van uw huisarts of andere specialist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Aanmelding Volwassenen via het telefoonnummer 088 40 52 021.

Mogelijke behandelingen bij neuropsychiatrie zijn:

Yulius

locaties

Ouderenpsychiatrie behandelen we op de volgende locaties: