Systeemtherapie

Vorige pagina

Wat is

het?

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en noemen we ook wel relatie- of gezinstherapie. Bij systeemtherapie betrekken we belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s bij de behandeling. Mensen zijn namelijk op allerlei manieren met elkaar verbonden. Dit is het systeem.  Soms zijn er problemen tussen bepaalde mensen binnen een systeem. Deze problemen kunnen ontstaan zijn door een psychische aandoening of  hier juist het gevolg van zijn. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge wisselwerking tussen u en uw naasten. Waar nodig kijken we hoe we dit kunnen verbeteren. We houden ook rekening met eventuele belangrijke afwezigen.

Hoe gaat systeemtherapie?

Bij de therapie heeft u samen met bijvoorbeeld uw echtgenoot of gezinslid gesprekken met de behandelaar. Tijdens de therapie bespreken we welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken. Deze gesprekken hebben het doel om:

  • Sneller tot de kern van het probleem te komen.
  • Vastzittende patronen in jullie omgang met elkaar te doorbreken.
  • De betekenis die jullie aan elkaars gedrag geven te onderzoeken.
  • Meer begrip te krijgen voor jullie onderlinge verschillen en deze beter te herkennen, verdragen en bijstellen.

Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen u en uw naasten. Hierdoor herstelt u sneller. Bovendien is er minder kans op verergering of terugkeer van het probleem.

Voor wie is het?

Systeemtherapie kan zinvol zijn bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huislijk geweld en lichamelijke aandoeningen.

Yulius

locatie

Systeemtherapie geven we op de volgende locaties: