Ouderenpsychiatrie

Vorige pagina

Wat is

het?

Ouderenpsychiatrie

Ouder worden gaat gepaard met veranderingen op mentaal-, lichamelijk- en sociaal gebied. Deze veranderingen kunnen leiden tot psychische klachten, zoals somberheid, angst en verwardheid.  Ook kunt u op latere leeftijd te maken krijgen met allerlei lichamelijke- en hersenaandoeningen. Deze kunnen ook psychische klachten geven.

Psychische klachten uit het verleden kunnen op hogere leeftijd opnieuw tot problemen leiden.

Kenmerken ouderenpsychiatrie

Psychische klachten
Ook op latere leeftijd kunnen er psychische klachten ontstaan, waarbij u kunt denken aan stemmingsklachten, angstklachten of psychosen. Het ontstaan van psychische klachten kan samenhangen met veranderingen in uw levensfase (verlies van naasten, mobiliteit), maar ook met de ontwikkeling van lichamelijke klachten. Het is dan ook belangrijk met u uit te zoeken in hoeverre de psychische problemen samenhangen met  uw lichamelijke klachten en welke behandeling het beste aansluit.

Cognitieve klachten
Op oudere leeftijd kunt u merken dat u  minder goed kunt onthouden, herkennen, plannen of op woorden kan komen.  Deze klachten kunnen  passen bij normale veroudering, maar soms speelt er een hersenaandoening, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of ziekte van Parkinson. Bij deze aandoeningen kunnen psychische klachten de eerste symptomen zijn.

Lichamelijke klachten
Ouder worden gaat vaak  gepaard met (een toename van) lichamelijke aandoeningen. Dit kan leiden tot somberheid, angst, vermoeidheid en/of verwardheid. Ook medicatie die u voor uw lichamelijke klachten krijgt kan van invloed zijn op uw psychische klachten.

Yulius

behandelt!

De afdeling Ouderen & Neuropsychiatrie (O&N) biedt behandeling voor ouderen (65+) met psychische problemen. Wij houden hierbij rekening met lichamelijke klachten, hersenaandoeningen  en het medicatiegebruik die mogelijk van invloed zijn op de psychische klachten.

Psychische klachten kunnen voor beperkingen zorgen op meerdere levensgebieden.  Wij werken daarom  in een multidisciplinair team, om tot een op maat gerichte behandeling en advies te komen. Wij doen dat door meerdere gesprekken te voeren om de problemen in kaart te brengen. Wij maken daarbij gebruik van informatie van naasten, vragenlijsten en  testen.

Wij behandelen u op onze poliklinieken. In bepaalde gevallen komt er iemand bij u thuis voor begeleiding of observatie.  In overleg met u werken wij nauw samen met uw naasten, externe betrokken specialisten en zorgpartijen. In enkele gevallen kan het voorkomen dat er geen indicatie is om binnen Yulius een zorgtraject op te starten. Uiteraard denken wij mee welke zorg wel zal aansluiten bij uw klachten.

Mogelijke behandelingen bij afdeling Ouderen zijn:

Yulius

locaties

Ouderenpsychiatrie behandelen we op de volgende locaties: