Autisme bij volwassenen

Vorige pagina

Wat is

het?

Autisme

Mensen met autisme verwerken informatie anders dan andere mensen. Hierdoor kunnen zij allerlei problemen ervaren in het dagelijks leven. Dit is met name in sociale situaties en communicatie met anderen. Dit kan dan heel moeilijk zijn of te veel prikkels geven. Er zijn veel verschillende vormen van autisme en niet iedereen heeft last van alle kenmerken.

Wat zijn kenmerken van autisme?

Sociale contacten en communicatie

Sociale contacten leggen en begrijpen wat andere mensen willen of bedoelen is moeilijk voor mensen met autisme. Ze begrijpen ook niet altijd wat er van hen verwacht wordt. In de communicatie hebben zij bijvoorbeeld moeite om het gesprek af te stemmen op de ander. Ook kunnen ze niet goed aan het gezicht of de lichaamshouding van de ander zien hoe hij of zij zich voelt. Verder nemen mensen met autisme dingen vaak letterlijk, terwijl mensen soms iets ‘figuurlijk’ bedoelen. Ze hebben meestal voorkeur voor één op één- contact. In relaties met andere mensen zijn ze eerlijk en zeer loyaal.

Structuur en verandering

Veel mensen met autisme hebben moeite met (onverwachte) veranderingen. Ze houden van voorspelbare situaties en een vaste dagstructuur. Vaak hebben ze een aantal speciale vaste gewoontes of bezigheden. En ze vinden het lastig om van deze vaste gewoonten af te wijken. Soms herhalen ze een bepaalde bezigheid vaak of hebben ze opvallend veel interesse in één bepaald onderwerp. De meeste mensen met autisme zijn verder vaak perfectionistisch en nauwkeurig.

Beweging en prikkelverwerking

Onhandigheid in het bewegen of bijvoorbeeld bij het sporten is ook een kernmerk van autisme. Net als een grote gevoeligheid of juist ongevoeligheid voor zintuigelijke prikkels, zoals geluiden, geuren, aanrakingen of beelden. Veel mensen met autisme nemen heel goed details waar en kunnen goed analyseren. Daarentegen hebben ze moeite met het bewaren van het overzicht.

Bij wie komt het voor?

De kenmerken bij autisme komen bij alle mensen in meer of mindere mate voor. Zo vinden veel mensen het prettig om vaste gewoontes aan te houden. Of om zich langere tijd intensief met één onderwerp bezig te houden. Ook hebben veel mensen wel eens problemen op sociaal gebied. Bij autisme zorgen deze kenmerken echter voor grote problemen op bijvoorbeeld hun werk, in hun vrije tijd en bij hun relaties. Ruim 1% van de Nederlanders heeft autisme.

Begeleid wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding

BW Oostpolder is een locatie voor volwassenen (18+) met als (hoofd)diagnose autismespectrumstoornis en die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook biedt BW Oostpolder dagbesteding en ambulante begeleiding aan cliënten met autisme.

Yulius

locaties

Autisme behandelen we op de volgende locaties: