Terug

Bij ernstige psychische klachten

Verblijf in een psychiatrische kliniek

Sommige mensen hebben zulke psychische problemen, dat zij kort of langer moeten worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Behandeling in de thuissituatie of op één van onze andere locaties is in dit soort situaties niet meer genoeg. In de behandeling betrekken wij de familie of andere naasten. Natuurlijk doen we dit altijd in overleg met de cliënt zelf. Yulius heeft ook oog voor mantelzorgers: wij bieden hen passende ondersteuning zodat zij minder snel overbelast raken.

We houden de verblijfsduur van onze cliënten in de spoedkliniek graag zo kort mogelijk. Hoe lang iemand verblijft in de spoedkliniek is zeer verschillend en afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt. Sommigen verblijven een paar dagen in de spoedkliniek en anderen een paar weken. Wanneer iemand terugkeert naar huis blijven wij uiteraard betrokken bij het herstel van de cliënt.

Kortdurend verblijf: de spoedkliniek

Als u of uw dierbare wordt opgenomen vindt dit plaats op een open of gesloten afdeling. Wij beschikken over een aantal spoedklinieken (afdelingen) die gericht zijn op de behandeling van een psychiatrisch aandoening. Met medicatie, (groeps)gesprekken en activiteiten doen we er – samen met de cliënt – alles aan om hem of haar zo snel mogelijk terug te laten keren naar huis.

De cliënten van de spoedklinieken herstellen in een omgeving waar structuur, veiligheid en rust centraal staan. Cliënten worden doorverwezen door de huisarts of andere professional. Ook worden sommige cliënten doorverwezen door hun Yulius-behandelaar omdat zij al in behandeling zijn. Daarnaast worden sommige cliënten opgenomen via de Crisisdienst van Yulius. Lees meer

Locaties

  • Sliedrecht, De Gantel 
  • Dordrecht, Kasperspad

Langerdurend verblijf

Wanneer u als cliënt langere tijd aan het herstel van een psychiatrische aandoening werkt en dat in uw eigen omgeving niet mogelijk is, kunt u in aanmerking komen voor plaatsing in een van de klinieken voor voortgezette behandeling (KVB). Op deze afdelingen bieden we een herstelondersteunende behandeling. Belangrijk hierin is de samenwerking tussen u, uw familie (of andere naasten) en een professional. Onder herstel verstaan wij het herstellen van rollen op alle levensgebieden, waarbij u als cliënt de regie heeft. De begeleiding heeft een ondersteunende en coachende rol. Ons streven is om op de afdeling een sfeer te creëren waarbij u zich thuis voelt en de begeleiding te gast is. Lees meer

Locaties

  • Gorinchem, Wijnkoperstraat
  • Sliedrecht, de Gantel