Wonen, dagbesteding en inloop - Hendrik-Ido-Ambacht

Vorige pagina

Adres

Elzengaarde 1443
3344 DD Hendrik-Ido-Ambacht
088 405 69 00

Er is een bushalte op 2 minuten loopafstand. Je kan op deze locatie gratis parkeren. Kunt u geen gebruikmaken van het openbaar vervoer, dan is de Wijkhopper beschikbaar om naar en van deze locatie te reizen.

Maatschappelijke

onder-
steuning
(Wmo)

Yulius ondersteunt mensen met een psychiatrische aandoening die hulp nodig hebben bij wonen of het vinden van een passende daginvulling. Wij bieden hen de juiste ondersteuning thuis of op één van onze locaties. Onze diensten vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Lees er hier meer over. Wij bieden de volgende diensten: