Beschermd wonen

Over

Beschermd wonen

Ondersteuning bij het wonen op een locatie van Yulius

Zelfstandig wonen kan voor sommige mensen met psychiatrische beperkingen moeilijk zijn. De dagelijkse bezigheden regelen zoals de organisatie van de huishouding, persoonlijke verzorging, het onderhouden van sociale contacten en het regelen van financiën zijn niet voor iedereen gemakkelijke taken. Soms zijn de beperkingen zo ingrijpend dat zelfstandig wonen niet mogelijk is. Beschermd wonen (BW) binnen Yulius kan dan een oplossing zijn.

Yulius biedt een veilige woonomgeving aan mensen die vanwege hun psychiatrische beperkingen op zoek zijn naar stabiliteit en/of ondersteuning op weg naar zelfstandigheid. Vanuit de woonvorm werken we aan het vergroten van uw zelfredzaamheid en het deelnemen aan de samenleving. Het doel is een balans te vinden tussen de dingen die u (nog) niet kunt en de mogelijkheden die u juist wél heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

& Contact

Aanmelden

Beschikking

Voor beschermd wonen is een beschikking (voorheen indicatie) nodig. Deze wordt afgegeven vanuit de gemeente. De duur van de beschikking kan variëren van maanden tot twee jaar. De gemeente verricht onderzoek naar de wensen en hulpvraag van de cliënt en bepaalt welke passende zorg noodzakelijk is. Meer informatie hierover vindt u bij het Wmo-loket in uw gemeente.

Aanmelden

Een aanvraag van een Wmo-beschikking loopt via de gemeente.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Via Volwassenen. Onze medewerkers helpen u graag met het in gang zetten van de best passende ondersteuning.

Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook uw begeleider of behandelaar vragen om hulp.

Eigen bijdrage

Voor het verkrijgen van zorg wordt een eigen bijdrage berekend. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) of via telefoonnummer 0800-0087.