Psychose

Wat is

het?

Psychose

Mensen met een psychose kunnen geen goed onderscheid maken tussen hun gedachten en de werkelijkheid. Ze zien beelden of horen stemmen die er voor anderen niet zijn. Of ze zijn overtuigd dat ze achtervolgd worden. Soms gaan die ervaringen zo overheersen dat ze alleen nog maar daaraan kunnen denken en er ook naar gaan handelen. We spreken van een volle psychose wanneer psychotische ervaringen iemands leven zo erg gaan beheersen dat hij of zij in het dagelijks leven niet meer goed kan functioneren.

Wat zijn de kenmerken van een psychose?

Hallucinaties

Mensen die hallucineren, horen, zien, voelen of ruiken dingen die anderen niet waarnemen. Stemmen horen komt het meest voor. Soms voelen mensen van alles aan of in het lichaam.

Wanen

Wanen zijn overtuigingen of gedachten die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Iemand die een psychose heeft houdt vast aan deze denkbeelden. Hoe onterecht of vergezocht ze ook zijn. Mensen denken bijvoorbeeld dat ze achtervolgd of vergiftigd worden. Of iemand denk een heel ander persoon te zijn. Ook kan iemand denken dat bepaalde gebeurtenissen, zoals berichten op de televisie of radio, speciaal voor hem of haar zijn bedoeld.

Verward denken

Tijdens een psychose verloopt het denken chaotisch, te snel, of te langzaam. Gedachten zijn onsamenhangend en moeilijk te sturen. Iemand gaat anders praten en reageren en heeft vaak moeite om anderen te begrijpen. Het kan zijn dat iemand aan één stuk door praat, van de hak op de tak springt of de woorden van een ander precies nazegt.

Voortekenen van een psychose

Voorafgaand aan een psychose hebben mensen vaak veel stress en de volgende lichte verschijnselen:

  • neiging tot isoleren,
  • schuw of angstig gedrag,
  • concentratieproblemen,
  • verminderde prestaties op school of werk.

Schizofrenie en bipolaire stoornis

Een psychose kan onderdeel zijn van een andere psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie of een bipolaire stoornis. Een psychose kan dagen duren, maar duurt meestal weken of maanden. Sommige mensen blijven er hun hele leven last van houden. Verder is de kans op herhaling groot.

Bij wie komt psychose voor?

Sommige mensen zijn erfelijk gevoeliger voor een psychose dan anderen. Daarnaast kunnen omgevingsfactoren de kans vergroten, bijvoorbeeld een leven met veel stress, ingrijpende gebeurtenissen, drugsgebruik of lichamelijke aandoeningen. Ook slecht horen kan leiden tot psychotische verschijnselen (achterdocht). Een deel van de mensen met dementie ontwikkelt tijdens de ziekte psychotische verschijnselen.

 

Yulius

locaties

Psychose behandelen we op de volgende locaties:

Yulius

vertelt!

Opgenomen door de crisisdienst

'Ik herken de signalen nu sneller'

Ze was een hele normale jonge meid: Christina had een leuke baan, mooi huisje en gezellig sociaal netwerk. Totdat alles in elkaar stortte en ze opnieuw moest beginnen. Christina,…

Lees Christina's verhaal >