Vorige pagina

Wat is

het?

Er zijn gezinnen die zijn vastgelopen in hun functioneren, waardoor de gezinsontwikkeling en de individuele groei van de gezinsleden belemmerd wordt. Ouders kunnen een gevoel hebben van machteloosheid, waarin ze gebrek aan invloed ervaren in de opvoeding van hun kind(eren). Dit kan komen door bijzonderheden in de ontwikkeling van hun kind(eren), waardoor een opvoedplusklus nodig is door achterliggende bijzonderheden in hun ontwikkeling of doordat het gezin zelf veel heeft meegemaakt, zoals bijvoorbeeld trauma, huiselijk geweld, (vecht-)scheiding, verlies of ziekte. Er kunnen zowel kind-als ouderfactoren een belemmerende rol spelen in de onderlinge interactie waardoor de gewenste situatie onvoldoende behaald wordt, de stress oploopt, en de zorgen over de kinderen en het gezin steeds groter worden. Ouders kunnen hulpverlening afhouden, onbedoeld weerstand hebben tegen de gewenste verandering, waarbij gevoelens van machteloosheid een grote rol spelen.

Bij gezinsproblematiek kunnen de volgende thema’s spelen waarbij er sprake is van stress op meerdere domeinen:
– bij de zgn. multi-stress-gezinnen heeft eerdere hulpverlening onvoldoende resultaat gegeven
– meerdere gezinsleden hebben psychiatrische problematiek
– vastlopende gezinspatronen
– ouders hebben in hun eigen jeugd traumatische problematiek meegemaakt, hechtingsproblematiek
– zorgen over de ontwikkeling van de kinderen, waarbij er kans is dat de kinderen uit huis worden   geplaatst/of al uit huis zijn en vraag om hereniging
– trauma

Yulius

doet!

Yulius biedt gezinsbehandeling voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 18 jaar die hulp nodig hebben met bovenstaande problematiek. De behandeling richt zich op het hele gezin en de directe omgeving. De gezinnen komen bij ons met een duidelijk doel: zij willen verandering in hun gezin en leefomstandigheden. Yulius biedt voor gezinnen een gezinsdagbehandeling en een klinische gezinsbehandeling.

Gezinsbehandeling
Tijdens de gezinsbehandeling staat de veranderwens centraal in de behandeling. Samen met de behandelaren wordt er gekeken hoe verandering het beste op gang gebracht kan worden. We maken gebruik van de bestaande krachten en mogelijkheden van het gezin. Ouders willen uitzoeken welke opvoedstijl het best past bij hun kinderen en bij henzelf als ouders. Wat is de handleiding van hun kinderen, en van hun gezin? Ouders en/of verwijzers willen onderzoeken waarom problemen blijven bestaan, hulpverlening niet altijd tot het gewenste resultaat heeft geleid, en welke krachten en mogelijkheden van hun gezin kunnen helpen om te komen tot de gewenste gezinsontwikkeling. Het gewone, alledaagse staat in de behandeling centraal, uitgaande van het idee dat een gecompliceerd probleem niet altijd een gecompliceerde oplossing vereist.  Tijdens de behandeling  kijken de gezinsbehandelaars mee met het dagelijks leven van het gezin. We kijken naar de verschillende aspecten van alle gezinsleden. Het behandelklimaat is erop gericht de sociaal-emotionele (karakterontwikkeling) van alle gezinsleden te stimuleren met behulp van ons behandelprogramma waarbij de gezinsbehandelaars nauw samenwerken met het gezin.

De behandeling richt zich op verschillende aspecten van het gezin:
– het dagelijks opvoedend handelen
– de gezinsdynamiek (hoe gaat men in het gezin met elkaar om)
– de individuele ontwikkeling (hoe gaat het met ieder van u?)
– de gezinsontwikkeling (wat hebben jullie allemaal meegemaakt en hoe is dat voor iedereen?)

De gezinsdagbehandeling is een gezins-groeps-behandeling  van zes weken lang drie dagen per week met een kort voortraject. De groepssamenstelling blijft hetzelfde in die 6 weken.

De klinische behandeling is ook een gezins-groepsbehandeling waarbij gezinnen 24 uur opgenomen zijn in eigen appartementen waarin de groepssamenstelling lopende de behandeling kan veranderen.

Voor meer informatie over klinische gezinsbehandeling verwijzen wij u graag naar de leaflet klinische gezinsbehandeling Het Kompas. Heeft u na het lezen van de leaflet een vraag over de behandeling op het Kompas? Misschien vindt u het antwoord op uw vraag tussen de veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag? U kunt uw verwijzer vragen om contact met ons op te nemen.

Yulius

behandelt!

Binnen de gezinspsychiatrie staat een integratieve behandeling centraal waarin de elementen van verschillende behandelmethoden gecombineerd en op maat kunnen worden aangeboden, passend bij wat werkt in het gezin.

Yulius

locatie

Ouder-kind relatieproblemen behandelen we op de volgende locaties:

Andere

woonplaats?

Staat uw woonplaats niet onder locaties? Geen probleem. Wij hebben heel veel locaties en kunnen u wellicht ook ergens anders, maar toch dichtbij helpen. Vraag aan uw huisarts of wijkteam naar de mogelijkheden. Zij kunnen u namelijk doorverwijzen naar ons. Zij kunnen altijd contact opnemen met ons aanmeldteam op telefoonnummer 088 405 11 11.