Adhd

Wat is

Het?

Adhd

Rondrennen, de aandacht ergens niet bij kunnen houden, niet luisteren. Het hoort bij veel kinderen. Maar sommige kinderen zijn heel vaak onrustig. En ze hebben vaak moeite om zich te concentreren. Ze hebben moeite met plannen en organiseren van het dagelijks leven. De schoolprestaties van uw kind kunnen hieronder lijden. Als u dit herkent, dan kan er sprake zijn van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ofwel adhd.

Adhd is meestal aangeboren en erfelijk. De kleine onderdelen van de hersenen hebben bij adhd een afwijking. Dit kan ervoor zorgen dat iemand zich moeilijk kan concentreren. Een kind met adhd is over het algemeen snel afgeleid. ondoordacht beslissingen neemt en te snel tot actie overgaat (impulsiviteit) en lichamelijk overactief is of zich altijd onrustig voelt (hyperactiviteit). Adhd zonder hyperactiviteit werd vroeger ook wel add genoemd.

Yulius

Doet!

Yulius heeft een speciaal zorgprogramma voor adhd. Soms ben je als kind of jongere met ADHD al geholpen met een paar gesprekken. Soms is meer nodig om jou weer op weg te helpen.

Resultaat

Bij ongeveer 90% van alle kinderen en jongeren met ADHD verminderen de symptomen of komt de ontwikkeling weer op gang door behandeling. Resultaten die vaak worden behaald zijn:

  • vermindering van de hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid
  • vermindering van de emotionele labiliteit die met ADHD gepaard gaat
  • verbetering van de relaties binnen het gezin

Yulius

locatie

Op de volgende locaties behandelen we adhd:

Andere

woonplaats

Staat uw woonplaats niet onder locaties? Geen probleem. Wij hebben heel veel locaties en kunnen u ook wellicht ergens anders, maar toch dichtbij helpen. Vraag aan uw huisarts of wijkteam naar de mogelijkheden. Zij kunnen u namelijk doorverwijzen naar ons. Zij kunnen altijd contact opnemen met ons aanmeldteam op telefoonnummer 088 405 11 11.

Yulius

Toont!

Falling letters