Trauma

Wat is

het?

Wat is een trauma?

Als uw kind een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, dan kan het hierdoor psychische problemen krijgen. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis, zoals een verkeersongeluk, een geweldsmisdrijf of een ramp. Maar het kan ook om terugkerende gebeurtenissen gaan, zoals mishandeling, incest, pesten, agressie of emotionele verwaarlozing. Dit kan een trauma veroorzaken bij uw kind. Onverwerkte trauma’s kunnen langdurig en grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Als een kind een maand na het trauma nog duidelijke verschijnselen hiervan heeft, dan is er sprake  van een posttraumatische stress stoornis (ptss).

Wat zijn kenmerken van een trauma?

Kinderen met een trauma kunnen problemen hebben op verschillende gebieden, zoals op school, thuis en in de omgang met leeftijdsgenoten. Bij een trauma heeft een kind vaak last van de volgende kenmerken:

  • nachtmerries
  • slaapproblemen
  • last van prikkelbaar zijn
  • concentratieproblemen
  • herbelevingen

Bij wie komt het voor?

De meeste kinderen of jongeren die een schokkende, traumatische gebeurtenis meemaakt, herstellen hier vanzelf van. Bij sommige kinderen of jongeren leidt dit echter tot psychische problemen of een trauma.

 

 

Yulius

locatie

Trauma behandelen we op de volgende locaties: